Chimie Aplicata si Ingineria Compusilor Organici si Naturali
Informatii utile
Prima pagina a departamentului
Alegeri 2012
 Lista cadrelor didactice
Alegeri 2016
Conducerea departamentului
Concursuri
Activitate didactica
Activitate stiintifica
Baza materiala
Doctorat
Contact
 
Cauta in site:

Tel.: 0040 - 256 - 404219
Fax: 0040 - 256 - 404250
Carol Telbisz 6, 300001, Timisoara, Romania
Activitate stiintifica

Deoarece activitatea de cercetare ştiinţifică este o componentă fundamentală a stategiei de dezvoltare a Universităţii POLITEHNICA aceasta se efectuează în cadrul colectivelor de cercetare, organizate după profilul disciplinelor de învăţământ în cadrul unui centru de cercetare (tip C) recunoscut de către Consiliul Naţional al Cercetării Ştiinţifice din Învăţământul Superior:
„Centru de Cercetare pentru Sinteza şi Aplicaţiile Compuşilor Organici şi Macromoleculari”.

Domeniul de cercetare în care este recunoscut: CHIMIE INDUSTRIALǍ

Subdomenii: CHIMIE ORGANICǍ, TEHNOLOGIE CHIMICǍ (inclusiv biotehnologii şi tehnologii alimentare), ŞTIINŢA MATERILELOR

Scopul Centrului este de a promova o modalitate modernă de concentrare a preocupărilor de cercetare-dezvoltare-proiectare, în plan zonal, naţional, interregional, interzonal şi internaţional, prin participarea la elaborarea strategiei de dezvoltare a domeniului şi la realizarea obiectivelor ştiinţifice şi tehnologice specifice cuprinse în programele naţionale şi internaţionale de cercetare-dezvoltare şi în  programele ştiinţifice, tehnice, educaţionale şi de perfecţionare proprii ale Universităţii „POLITEHNICA” din Timişoara, circumscrise rolului facultăţii şi departamentului, precum şi altor organizaţii şi persoane participante la activităţile specificate.

În cadrul programelor naţionale de cercetare ştiinţifică şi dezvoltare tehnologică,  precum şi în cadrul  unor programe de colaborare  internaţională, Centrul desfăşoară cercetări fundamentale şi aplicative de interes naţional în domeniul chimiei organice, tehnologiei chimice şi ştiinţei materialelor, care vizează în principiu următoarele preocupări:

- chimie organică teoretică şi aplicată;
- chimie bioorganică (biosinteze, biotehnologii, chimie şi tehnologii alimentare);
- studierea şi aplicarea metodelor moderne de analiză instrumentală în domeniul chimiei organice şi macromoleculare (spectroscopie IR, FTIR, UV-Vis, NIR, RMN ; cromatografie; spectrometrie de masă);
- metode statistice avansate în chimie, modelare, chimie computaţională;
- studierea compuşilor naturali sau înrudiţi (aromantizanţi, odoranţi, alţi aditivi alimentari sau pentru industriile de farmaceutică şi cosmetică);
- relaţii structură chimică-reactivitate chimică, activitate biologică, etc. (QSAR);
- poluarea şi chimia organică a mediului;
- studiul obţinerii prin procedee tehnologice avansate a unor produse semnificative ale chimiei şi tehnologiei organice (substanţe organice de bază, coloranţi, produse farmaceutice, aditivi alimentari, produse cosmetice, agenţi tensioactivi, pesticide, reactivi, etc.);
- perfecţionarea tehnologiilor în domeniul industriei chimice organice şi macromoleculare;
- sinteza monomerilor şi aditivilor pentru industria produselor macromoleculare;
- cristale lichide organice;
- intensificarea proceselor de transfer
- metode moderne în automatizarea proceselor chimice
- proiectare asistată de calculator
- modelarea proceselor chimice

Ultima actualizarea a fost efectuata la data de: 18-05-2010

Untitled Document
    Copyright © 2021 Facultatea de Chimie Industriala si Ingineria Mediului din Timisoara
Web design by Royalty