Chimie Aplicata si Ingineria Compusilor Anorganici si a Mediului
Informatii utile
Alegeri 2012
Gradatii merit 2016
 Lista cadrelor didactice
Alegeri 2016
Conducerea departamentului
Concursuri
Activitate didactica
Activitate stiintifica
Baza Materiala
Doctorat
Contact
 
Cauta in site:

Tel.: 040-256-404147
Fax: 040-256-404141
Bdul V. Pārvan nr. 6, Timişoara, 300223, Romānia
Domenii de cercetare

     DOMENII DE CERCETARE

-       Compuşi coordinativi cu liganzi organici

-       Sinteza nanocompozitelor cu  proprietăţi  magnetice, optice si

catalitice controlate

-         Specii activate chimic grefate pe suport polimeric

-         Utilizarea metodelor neconventionale in sinteza compusilor oxidici

cu proprietati controlate (combustie, sol-gel, precursori polimerici,

precursori hidrosilicatici, etc.)

-         Studiul cinetic al  proceselor de cristalizare in materiale

vitroceramice si glazuri cristalizate

-          Sticle semiconductoare. Echilibre redox în sticle

-          Glazuri ceramice colorate; interactiunea pigment-matrice vitroasa

-          Sinteza si caracterizarea pigmenţilor termorezistenţi

-         Valorificarea unor deseuri industriale (cenusi de termocentrala,

zguri metalurgice, steril de mina, deseuri de piele, etc.) in obtinerea

unor materiale de constructii

-         Studiul influentei si al mecanismului de actiune al unor aditivi

utilizati in compozitia retetelor pentru mortare uscate  

-          Electrochimie organică. Electrocataliză. Electrodepunere

-          Celule de combustie

-          Analiza de mediu a proceselor industriale

-          Tratarea apelor în scop potabil

-          Tratarea apelor uzate

-          Metode intensive de reabilitare a solurilor din zonele cu  exploatări

minerale radioactive

-          Studiul teoretic şi aplicativ al proceselor de coagulare, oxidare şi

de dezinfecţie cu clor, dioxid de clor, ozon şi cloramine

-          Studiul proceselor de sorbţie, schimb ionic, permeaţie prin

membrane şi al proceselor electrochimice (electroflotaţie,

electrocoagulare)

-          Imbunătăţirea proceselor tehnologice de potabilizare şi

propunerea unor tehnologii avansate

-          Caracterizarea apelor reziduale cu ajutorul indicatorilor globali şi

specifici

-          Aplicarea proceselor fizico-chimice de epurare a apelor reziduale

(procese electrochimice, de sorbţie, precipitare, procese de

sedimentare, filtrare, separare cu membrane, oxidare), a unor

procese biologice de epurare şi utilizarea procedeelor nespecifice

(epurare cu ajutorul lichidelor magnetice, membranelor lichide,

tufurilor vulcanice)

-          Recuperarea unor elemente utile din ape reziduale şi din deşeuri

industriale

-          Optimizarea funcţionării şi conducerea optimală a staţiilor de

epurare a apelor

-          Studii de impact, studii de risc ecologic şi bilanţuri de mediu de

nivel I şi II.

 Ultima actualizarea a fost efectuata la data de: 18-06-2010

Untitled Document
    Copyright © 2021 Facultatea de Chimie Industriala si Ingineria Mediului din Timisoara
Web design by Royalty