Chimie Aplicata si Ingineria Compusilor Anorganici si a Mediului
Informatii utile
Alegeri 2012
Gradatii merit 2016
 Lista cadrelor didactice
Alegeri 2016
Conducerea departamentului
Concursuri
Activitate didactica
Activitate stiintifica
Baza Materiala
Doctorat
Contact
 
Cauta in site:

Tel.: 040-256-404147
Fax: 040-256-404141
Bdul V. Pārvan nr. 6, Timişoara, 300223, Romānia
Proiecte finantate

PROIECTE FINANTATE IN PERIOADA 2007-2009

1.      IDEI - 647/2009-Tehnologii inovative de epurare a apelor reziduale cu conţinut de crom hexavalent prin reutilizarea deșeurilor de fier

  Valoare: 110557 RON

Director: S. L. .dr. ing. Marius Gheju

 

2.      IDEI - 927/2009- Concept integrat asupra depoluǎrii apelor cu conţinut de arsen prin adsorbţie pe materiale oxidice, urmatǎ de imobilizarea în matrici vitroase a deseului rezultat

  Valoare: 105830 LEI

Director:    S. L.dr.ing. Adina NEGREA

 

3.      PN II -71-026/2009- Cercetǎri complexe privind obţinerea șî proprietǎţile magnetice ale sistemelor de nanoparticule ferimagnetice de CodFe3-dO4 surfactate/nesurfactate și biocompatibile cu potenţiale aplicaţii în terapia cancerului

  Valoare: 0.000 LEI

Responsabil UPT: Prof. dr. Chim. Mircea STEFANESCU

 

4.      PN II- STEDIWAT- 32-125/2009- Sistem support tehnico-decizional pentru managementul durabil al apei

  Valoare: 24636 LEI

Responsabil UPT: Conf. Dr. ing. Florica MANEA

 

5.      PN II-72-156/2009- Utilizarea unor materiale zeoliteice funcţionalizate cu nanocristale de TiO2 pentru epurarea apelor reziduale în vederea recirculǎrii acestora

  Valoare: 9200 LEI

Responsabil UPT: Conf. Dr. ing. Florica MANEA

 

6.      PN II -56/2009- Sinteza materialelor zeolitice functionalizate cu nanocristale de TiO2 dopate si testarea acestora in staţii pilot de ppotabilizarea apei

  Valoare: 0.000 LEI

Responsabil UPT: Prof.dr.ing. Georgeta BURTICĂ

 

7.      PN II- 72-171/2009- Senzori microporoși cu polianilinǎ funcţionalizatǎ cu grupari pendante, material inovativ utilizabil în identificarea și controlul maladiei Parkinson

  Valoare: 0.000 LEI

Responsabil UPT: Conf. Dr. ing. Andrea KELLENBERGER

 

8.      PN II- 71-017/2007-2008- Obţinerea galiului în vederea valorificǎrii complexe și ecoeficiente a bauxitei

  Valoare: 200.000 LEI

Responsabil UPT: Prof. dr. ing. Nicolae VASZILCSIN

 

9.      PN II- 31-073/2007-2008, Metode și tehnologii innovative de gestionare și denocivizare a deșeurilor periculoase și tratare a levigatelor cu conţinut de elemente toxice, provenite din metalurgia metalelor neferoase grele-

  Valoare: 50.000 LEI

Responsabil UPT: Prof. dr. ing. Nicolae VASZILCSIN

 

10.     PN II- 72-171/2008- Senzori microporoși cu polianilinǎ funcţionalizatǎ cu grupari pendante, material inovativ utilizabil în identificarea și controlul maladiei Parkinson

  Valoare: 289.000 LEI

Responsabil UPT: Conf. Dr. ing. Andrea KELLENBERGER

 

11.     PN II -71-026/2008- Cercetǎri complexe privind obţinerea șî proprietǎţile magnetice ale sistemelor de nanoparticule ferimagnetice de CodFe3-dO4 surfactate/nesurfactate și biocompatibile cu potenţiale aplicaţii în terapia cancerului

  Valoare: 100.000 LEI

Responsabil UPT: Prof. dr. Chim. Mircea STEFANESCU

 

12.      PN II-72-156/2008- Utilizarea unor materiale zeoliteice funcţionalizate cu nanocristale de TiO2 pentru epurarea apelor reziduale în vederea recirculǎrii acestora

  Valoare: 250.000 LEI

Responsabil UPT: Conf. Dr. ing. Florica MANEA

 

13. PN II- STEDIWAT- 32-125/2008- Sistem support tehnico-decizional pentru managementul durabil al apei

  Valoare: 280.000 LEI

Responsabil UPT: Conf. Dr. ing. Florica MANEA

 

14.     PN-2-TD-2007-2008, Contract 164/2007- Sinteza unor oxizi, compuși oxidici și soluţii solide oxidice prin metoda combustiei

  Valoare:  21.000 LEI

Director: Doctorand: Robert IANOS

 

15.     PN-2-TD-2007-2008, Contract 7/2007- Utilizarea metodei sol-gel în sinteza unor filme oxidice nanoporoase cu porizitate dirijatǎ

  Valoare:  21.000 LEI

Director: Doctorand: Zoltan  ECSEDI

 

16.     MENER ,PNCDI, Nr.758/2008- Metoda și instalaţia de producere a clorului și utilizare a acestuia la clorinarea apei potabile prin injectarea directǎ în conducta de alimentare

   Valoare: 305.000 LEI

Responsabil UPT: Prof. dr. ing. Nicolae VASZILCSIN

 

17.     PN II -56/2008- Sinteza materialelor zeolitice functionalizate cu nanocristale de TiO2 dopate si testarea acestora in staţii pilot de ppotabilizarea apei

   Valoare: 50.000 LEI

Responsabil UPT: Prof.dr.ing. Georgeta BURTICĂ

 

18.     CEEX-Module I - 703/2008- Dezvoltarea de celule fotoelectrochimice nano-structurate bazate pe TiO2 si coloranti

  Valoare: 80.000 LEI

Responsabil UPT: Prof. dr. ing. Nicolae VASZILCSIN

 

19.     CEEX REMSOL – 4414/2008- Tehnologii combinate inovative pentru protecţia și remedierea in situ a solurilor poluate cu metale grele în scopul reducerii biodisponibilitǎţii

  Valoare: 30.000 LEI

Responsabil UPT: Prof. dr. ing. Petru NEGREA

 

20.    CEEX SIWMANET – 115/2008- Reţea integratǎ pentru managementul durabil al resurselor de apǎ

  Valoare: 5.000 LEI

 Responsabil UPT: Prof.dr.ing. Georgeta BURTICĂ

 

21.    CEEX CONSINJECT,63/2008- Integrarea cunoștinţelor  și metodelor de procesare avansate în lucrǎdI de consolidare, prin tehnica injectǎrii cu fluide pe bazǎ de sisteme cimentoide

  Valoare: 24.000 RON

Responsabil UPT: Prof.dr.ing. Ioan LAZĂU

 

22.    CEEX MENESCO – 51/2008-Metode neconventionale de sinteza a compusilor oxidici-elaborarea bazelor teoretice si aplicatii in sinteza unor materiale cu proprietati dirijate

  Valoare: 785.150 RON

Director: Prof.dr.ing. Ioan LAZĂU

 

23.     CEEX RELANSIN - 4/2008- Biotehnologii integrate cu procedee fizico-chimice pentru epurarea apelor uzate orǎșenești și tratarea nǎmolurilor reziduale în scopul reutilizǎrii acestora

  Valoare: 40.500 RON

Responsabil UPT: Prof.dr.ing. Rodica PODE

 

24.     CEEX MATNANTECH – CD -1/S1/2008- Materiale oxidice poroase multifuncţionale pentru reţinerea și degradarea substantelor prioritar periculoase din apǎ

  Valoare: 91.200 RON

Responsabil UPT: Prof.dr.ing. Rodica PODE

 

25.     CEEX RIWATECH - 62/2008- Tehnologii de epurare avansatǎ pentru recircularea efluenţilor industriali

  Valoare: 11.361 LEI

Responsabil UPT: Prof.dr.ing. Georgeta BURTICĂ

 

26.     CEEX PROAQUA - 631/03.10.2008- Promovarea tehnologiilor inovative șI durabile pentru tratarea apei destinatǎ consumului uman

  Valoare: 49.000 LEI

Responsabil UPT: Prof.dr.ing. Georgeta BURTICĂ

 

27.     CEEX – Modul III, Nr. 47/2007- Consolidarea şi extinderea navei partener la nivel regional şi european în ceea ce priveşte aplicarea metodelor electrochimice în controlul de apă şi de depoluare-

  Valoare: 9.025 LEI

Responsabil UPT: Prof. dr. ing. Nicolae VASZILCSIN

 

28.     MENER ,PNCDI, Nr.758/2007- Metoda și instalaţia de producere a clorului și utilizare a acestuia la clorinarea apei potabile prin injectarea directǎ în conducta de alimentare

  Valoare: 335.000 LEI

Responsabil UPT: Prof. dr. ing. Nicolae VASZILCSIN

 

29.     PN II -71-026/2007- Cercetǎri complexe privind obţinerea șî proprietǎţile magnetice ale sistemelor de nanoparticule ferimagnetice de CodFe3-dO4 surfactate/nesurfactate și biocompatibile cu potenţiale aplicaţii în terapia cancerului

   Valoare: 20.000 LEI

 Responsabil UPT: Prof. dr. Chim. Mircea STEFANESCU

 

30.     PN II -56/2007- Sinteza materialelor zeolitice functionalizate cu nanocristale de TiO2 dopate si testarea acestora in staţii pilot de ppotabilizarea apei

   Valoare: 15.000 LEI

Responsabil UPT: Prof.dr.ing. Georgeta BURTICĂ

 

31.     CEEX-Module I - 703/2007- Dezvoltarea de celule fotoelectrochimice nano-structurate bazate pe TiO2 si coloranti

  Valoare: 860.000 LEI

Responsabil UPT: Prof. dr. ing. Nicolae VASZILCSIN

 

32.     CEEX REMSOL – 4414/2007- Tehnologii combinate inovative pentru protecţia și remedierea in situ a solurilor poluate cu metale grele în scopul reducerii biodisponibilitǎţii

  Valoare: 20.000 LEI

Responsabil UPT: Prof. dr. ing. Petru NEGREA

 

33.     CEEX SIWMANET – 115/2007- Reţea integratǎ pentru managementul durabil al resurselor de apǎ

  Valoare: 20.000 LEI

Responsabil UPT: Prof.dr.ing. Georgeta BURTICĂ

 

34.     CEEX CONSINJECT,63/2008- Integrarea cunoștinţelor  și metodelor de procesare avansate în lucrǎri de consolidare, prin tehnica injectǎrii cu fluide pe bazǎ de sisteme cimentoide

  Valoare: 20.000 RON

Responsabil UPT: Prof.dr.ing. Ioan LAZĂU

 

35.    CEEX MENESCO – 51/2008-Metode neconventionale de sinteza a compusilor oxidici-elaborarea bazelor teoretice si aplicatii in sinteza unor materiale cu proprietati dirijate

  Valoare: 659.950 RON

Director: Prof.dr.ing. Ioan LAZĂU

 

36.     CEEX – CERES Program, 05-D11-38/2007-Materiale structurale avansate pentru micro-sisteme optoelectronice

  Valoare: 225.455 RON

Responsabil UPT: S. L. dr. ing. Adina LAŢIA

 

37.     CEEX,PC-D04-PT04-259/2005-2007- Obţinerea nanocristalelor cu TiO2 dopate cu ioni metale  prin metode alternative. Studii în vederea aplicǎrii în domeniul medical, biologic și al protectiei mediului

  Valoare: 18.000 RON

Responsabil UPT: Prof. dr. Chim. Mircea STEFANESCU

 

38.     CEEX-Module II - 2973/2007-Senzori inteligenţi pentru monitorizarea calităţii apelor uzate

  Valoare:  50.000 RON

Director: Conf. Dr. ing. Florica MANEA

                

39.      CEEX RELANSIN - 4/2007- Biotehnologii integrate cu procedee fizico-chimice pentru epurarea apelor uzate orǎșenești și tratarea nǎmolurilor reziduale în scopul reutilizǎrii acestora

  Valoare: 40.500 RON

Responsabil UPT: Prof.dr.ing. Rodica PODE

 

40.    CEEX MATNANTECH – CD -1/14981/2007- Materiale oxidice poroase multifuncţionale pentru reţinerea și degradarea substantelor prioritar periculoase din apǎ

  Valoare: 76.000 RON

Responsabil UPT: Prof.dr.ing. Rodica PODE

 

 41.    CEEX RIWATECH - 62/2007- Tehnologii de epurare avansatǎ pentru recircularea efluenţilor industriali

  Valoare: 23.789 LEI

Responsabil UPT: Prof.dr.ing. Georgeta BURTICĂ

 

42.     CEEX PROAQUA - 631/03.10.2007- Promovarea tehnologiilor inovative șI durabile pentru tratarea apei destinatǎ consumului uman

  Valoare: 30.000 LEI

Responsabil UPT: Prof.dr.ing. Georgeta BURTICĂ

 

43.    CNCSIS Grant A,Nr. 58 GR/19.05.2007, tema 13, Cod 382- Stategii privind implementarea unor procese de tratare fizico-chimice a nǎmolului municipal în vederea depozitarii/reutilizarii

  Valoare: 22.000 RON

Director: Prof.dr.ing. Rodica PODE

 

44.     CNCSIS Grant A, Nr. A1/GR181/19.05.2007, tema 25, Cod 714 - Noi metode  de sinteza a unor nanomateriale cu proprietǎţi controlate

   Valoare: 13.000 RON

Director: Prof.dr.ing. Cornelia PĂCURARIU

 

45.      CNCSIS Grant A, Nr 226/14.09.2007, tema 7, code 337-Pile de combustie H2-O2 (aer) cu membrana schimbatoare de anioni si electrozi pe baza de metale nenobile

  Valoare: 33.000 LEI

Director: Prof. dr. ing. Nicolae VASZILCSIN

 Ultima actualizarea a fost efectuata la data de: 18-06-2010

Untitled Document
    Copyright © 2021 Facultatea de Chimie Industriala si Ingineria Mediului din Timisoara
Web design by Royalty