Chimie Aplicata si Ingineria Compusilor Anorganici si a Mediului
Informatii utile
Alegeri 2012
Gradatii merit 2016
 Lista cadrelor didactice
Alegeri 2016
Conducerea departamentului
Concursuri
Activitate didactica
Activitate stiintifica
Baza Materiala
Doctorat
Contact
 
Cauta in site:

Tel.: 040-256-404147
Fax: 040-256-404141
Bdul V. Pārvan nr. 6, Timişoara, 300223, Romānia
Strategia cercetarii

STRATEGIA cercetării ştiinţifice în departamentul CAICAM pe perioada 2008-2013


   
Strategia cercetării în departamentul CAICAM se bazează pe strategia Universităţii „POLITEHNICA” din Timişoara şi a facultăţii de Chimie Industrială şi Ingineria Mediulu pentru cercetarea ştiinţifică de perspectivă pe perioada 2007-2013.

   Activitatea de cercetare ştiinţifică este o componentă principală a activităţii cadrelor didactice universitare ce conferă personalitate, distincţie universitară precum şi vizibilitate internaţională.

   Principalele obiective strategice privind cercetarea ştiinţifică în cadrul departamentului CAICAM,  activităţile şi indicatorii de performanţă în atingerea obiectivelor  sunt prezentate în continuare:

 

    Obiectivul strategic 1

    Stabilirea domeniilor prioritare de cercetare în cadrul departamentului, în acord cu Planul Naţional de Dezvoltare 2007-2013 şi corelarea continuă a programelor proprii de cercetare-dezvoltare cu cele ale Uniunii Europene

 

    Activităţi:

-  Urmărirea permanentă a ariilor tematice abordate în domeniul

cercetării ştiinţifice la nivel european şi internaţional.

-     Identificarea domeniilor de excelenţă ale personalului academic din

cadrul departamentului.

-     Stabilirea domeniilor de excelenţă din cadrul departamentului care

sunt congruente cu tendinţele internaţionale.

-     Stabilirea domeniilor de excelenţă din cadrul departamentului care

pot asigura competitivitate pe termen lung chiar dacă în prezent ele nu

reprezintă priorităţi internaţionale.

 

    Indicatori de performanţă în atingerea obiectivului:

 -   Numărul de proiecte de cercetare-dezvoltare finanţate de către

organisme naţionale şi internaţionale.

Numărul de citări a lucrărilor ştiinţifice ale cadrelor didactice.

 

     Obiectivul strategic 2

      Creşterea vizibilităţii cercetării şi a prestigiului cadrelor didactice din cadrul departamentului, prin stabilirea unor indicatori de performanţă în cercetare în acord cu standardele internaţionale.

 

  Activităţi:

-  Dezvoltarea cooperării ştiinţifice cu institute de învăţământ si de

cercetare de prestigiu din ţară şi străinătate.

-     Dezvoltarea cooperării ştiinţifice cu sectorul productiv.

-     Publicarea de articole în reviste naţionale şi mai ales internaţionale

cotate ISI, cu factor de impact ridicat.

-     Publicarea de cărţi în edituri recunoscute, din ţară şi străinătate.

-     Elaborarea de brevete de invenţie.

-     Participarea cadrelor didactice din cadrul departamentului în diverse

Borduri, Consilii şi Comitete stiintifice internaţionale.

- Participarea cadrelor didactice din cadrul departamentului în colectivele

editoriale ale unor reviste naţionale şi internaţionale.

 

    Indicatori de performanţă în atingerea obiectivului:

-     Numărul şi mai ales calitatea lucrărilor ştiinţifice publicate.

-     Calitatea monografiilor, tratatelor, cărţilor de specialitate publicate

la edituri de prestigiu din ţară recunoscute CNCSIS sau la edituri străine.

-   Numărul şi calitatea colaborărilor de cercetare internaţională iniţiate.

-     Gradul de citare a lucrărilor ştiinţifice ale cadrelor didactice.

-     Numărul cadrelor didactice din cadrul departamentului ce fac parte din diverse

Borduri, Consilii şi Comitete stiintifice internaţionale.

-  Numărul cadrelor didactice din cadrul departamentului ce sunt

incluse în colectivele editoriale ale unor reviste naţionale şi internaţionale

-     Participarea cadrelor didactice din departament ca referenzi ale unor

articole publicate în reviste de prestigiu din ţară şi străinătate.

 

       Obiectivul strategic 3

 Dezvoltarea resursei umane.

 

Activităţi:

-     Atragerea tinerilor cercetatori  cu doctorat, in programe postdoctorale.

-     Atragerea de doctoranzi în cadrul şcolii doctorale.

-     Realizarea de teze de doctorat în co-tutelă în parteneriate cu universităţi de prestigiu din străinătate.

-     Efectuarea unor stagii de pregătire a doctoranzilor la universităţi de prestigiu din străinătate.

-    Implicarea studenţilor „ciclului master” în activitatea de cercetare.

-    Participarea doctoranzilor şi a tinerelor cadre didactice la manifestări ştiinţifice naţionale şi internaţionale.

-    Sprijinirea participării tinerelor cadre didactice la cursuri de specializare din ţară şi străinătate.

-     Organizarea de cursuri de specializare.

 

Indicatori de performanţă în atingerea obiectivului:

 -     Numărul de doctori, doctoranzi şi studenţi din ciclul master angrenaţi în activităţi de cercetare.

-     Numărul tezelor de doctorat finalizate în cadrul activităţilor de cercetare.

-     Numărul doctoranzilor şi a cadrelor didactice tinere ce  realizează stagii de pregătire la universităţi de prestigiu din străinătate.

-     Numărul de doctoranzi şi cadre didactice tinere ce participă la manifestări ştiinţifice naţionale şi internaţionale.

-     Numar de cursuri de specializare organizate si numar de participanti.

 

    Obiectivul strategic 4

     Dezvoltarea unei infrastructuri de cercetare performante pe plan mondial care să permită realizarea unor cercetări de vârf.

 

Activităţi:

-     Participarea activă la competiţiile de finanţare a proiectelor de cercetare-dezvoltare atât de către organisme  naţionale (MEdC, Academia Română, CNCSIS, etc.) cât şi de către organisme internaţionale (Comisia Europeană prin programul PC7, fundaţii sau alte organisme).

-     Elaborarea de proiecte pentru dotarea laboratoarelor şi a centrului de cercetare din cadrul departamentului.

-     Dezvoltarea colaborării cu agenţii economici în vederea atragerii de fonduri prin realizarea unor contracte de cercetare.

-     Identificarea beneficiarilor din industrie capabili să finanţeze şi să pună în aplicare rezultatele cercetării.

-     Acreditarea unui laborator de cercetare şi analize pentru atragerea de venituri ce vor permite îmbunătăţirea dotării existente.

 

Indicatori de performanţă în atingerea obiectivului:

 -     Valoarea resurselor financiare atrase prin participarea la competiţii internaţionale sau naţionale de finanţare a temelor de cercetare.

-    Valoarea resurselor financiare atrase pentru obţinerea de contracte de cercetare direct din economie.

-     Valoarea resurselor financiare atrase prin participarea la proiecte pentru dotarea laboratoarelor de cercetare.

 Ultima actualizarea a fost efectuata la data de: 18-06-2010

Untitled Document
    Copyright © 2021 Facultatea de Chimie Industriala si Ingineria Mediului din Timisoara
Web design by Royalty