Facultatea de Chimie Industriala si Ingineria Mediului
Informatii utile
Prima pagina
Management
Departamente
Centre de cercetare
Scurt istoric
Alegeri 2016
Buletin Stiintific
Finalizare studii 2016
Programe de studii
Practica
Admitere
Evenimente
Concursul National de Chimie - CORIOLAN DRAGULESCU
Liga Studentilor Chimisti din Timisoara
Concursul de Chimie Organica ChO TM 2015
Contracte de cercetare
Abilitare
Colaboratori
Oferte de locuri de munca
Tabere studentesti
Simpozionul Environmental Protection and Ecological Education
Simpozion studentesc Chimie Organica si Chimie Alimentara
Varianta veche a site-ului
Arhiva
Contact
 
Cauta in site:

Tel.: 0040 - 256 - 403063
Fax: 0040 - 256 - 403060
Bulevardul Vasile Parvan, nr. 6, 300223, Timisoara, Romania
Conferinta internationala de chimie si inginerie chimica


 

FACULTATEA DE CHIMIE INDUSTRIALĂ
ŞI  INGINERIA MEDIULUI

CONFERINŢA INTERNAŢIONALĂ DE CHIMIE ŞI INGINERIE CHIMICĂ
27 - 29 mai 2010

http://www.chim.upt.ro

Preşedinte de Onoare:
Acad. Ionel HAIDUC - Preşedintele Academiei Române
Preşedinte:
Prof. Dr.Ing.  Corneliu Mircea DAVIDESCU - Universitatea “POLITEHNICA” din Timişoara
Membri:
Prof. Dr.Ing. Şerban AGACHI - Universitatea “Babeş-Bolyai” Cluj-Napoca
Prof. Dr.Ing. Waltraut BRANDL – University of Applied Sciences Gelsenkirchen,Germania
Prof. Dr.Ing.Georgeta BURTICǍ - Universitatea “POLITEHNICA” din Timişoara
Dr. Ing. Livius COTARCǍ – Zach System  S.p.a. – Milano, Italia
Prof. Dr. Chim. Carol CSUNDERLIK - Universitatea “POLITEHNICA” din Timişoara
Prof. Dr.Ing. Laurenţiu FILIPESCU - Universitatea Politehnica Bucureşti
Prof. Dr.Ing. Petru ILEA – Universitatea “Babeş-Bolyai” Cluj-Napoca
Prof. Dr.Ing. Gheorghiţa JINESCU - Universitatea Politehnica Bucureşti
Prof. Dr. Ing. Ioan LAZĂU - Universitatea “POLITEHNICA” din Timişoara
Prof. Dr. Ing. Alfa Xenia LUPEA - Universitatea “POLITEHNICA” din Timişoara
Prof. Patrick MARTIN - Université ďArtois – Béthune, Franta
Prof. Dr.Ing. Cornelia PǍCURARIU - Universitatea “POLITEHNICA” din Timişoara
Prof. Dr.Ing. Delia PERJU - Universitatea “POLITEHNICA” din Timişoara
Prof. Dr.Ing. Sorin ROŞCA – Universitatea Politehnica Bucureşti
Prof. Dr. Winfrid SCHMIDT – University of Applied Sciences Gelsenkirchen, Germania
Prof. Dr.Hr.Hr. Joop SCHOONMAN -  Delft University of Technologies, Olanda
Prof. Dr.Ing. Ilie SIMINICEANU - Universitatea Tehnicǎ “Gheorghe Asachi” Iaşi
Prof. Dr.Ing. Bogdan SIMIONESCU - Universitatea Tehnicǎ “Gheorghe Asachi” Iaşi

COMITETUL DE ORGANIZARE

Preşedinte:
 Prof. Dr. Ing. Lucian Mircea RUSNAC
Membri:
Conf. Dr. Ing. Geza BANDUR    Prof. Dr. Ing. Francisc PETER
Prof. Dr. Ing. Ioan LAZĂU    Prof. Dr. Ing. Rodica PODE
Conf. Dr. Ing. Mihai MEDELEANU    Prof. Dr. Chim. Mircea ŞTEFĂNESCU
Prof. Dr. Ing. Petru NEGREA    Prof. Dr. Ing. Teodor TODINCĂ
Prof. Dr. Ing. Cornelia PĂCURARU    Prof. Dr. Ing. Nicolae VASZILCSIN

SECRETARIAT GENERAL

FACULTATEA DE CHIMIE INDUSTRIALĂ ŞI  INGINERIA MEDIULUI

300006 Timişoara, P-ţa Victoriei nr. 2
Tel. +40 (0)256 403063; Fax : +40 (0)256 403060
secr.stiint@chim.upt.ro

Prof.Dr.Ing. Petru NEGREA    petru.negrea@chim.upt.ro
Conf.Dr.Ing. Geza BANDUR     geza.bandur@chim.upt.ro
Drd. Ing. Ana Maria Chiş    ana.chis@chim.upt.ro

SECŢIUNI

Chimie Fizica  şi  Electrochimie:  Termodinamică chimică, cinetică, chimia suprafeţelor, electrochimie, coroziune, energie, fizica materiei condensate

SECRETARIAT    
Conf. Dr. Ing. Andrea KELLENBERGER        andrea.kellenberger@chim.upt.ro

S.l. Dr. Ing.  Erika REISZ                                    erika.reisz@chim.upt.ro

Chimie şi Tehnologie Anorganicǎ:  Chimia compuşilor anorganici, chimie coordinativă, chimie analitică, nanomateriale, tehnologia compuşilor anorganici, tehnologii de tratare a apei

SECRETARIAT 
Ş.l.Dr. Ing. Cornelia MUNTEAN        cornelia.muntean@chim.upt.ro

Asist. Dr.Ing. Lavinia LUPA               lavinia.lupa@chim.upt.ro

Chimie şi Tehnologie Organicǎ: Chimie organică, chimie computaţională, medicamente, coloranţi, pesticide, tehnologie chimică organică, petrochimie, biocataliză

SECRETARIAT   
Ş.l.Dr. Ing. Marius MILEA                    marius.milea@chim.upt.ro

Asist. Dr. Ing. Valentin BADEA           valentin.badea@chim.upt.ro

Inginerie Chimica:  Fenomene de transfer, automatizări, optimizarea proceselor, modelarea şi simularea proceselor, ingineria proceselor chimice

SECRETARIAT   
Ş.l.Dr. Ing. Andra TĂMAŞ                             andra.tamas@chim.upt.ro

Asist. Dr. Ing. Alina BRUSTUREAN           alina.brusturean@chim.upt.ro

Ingineria Mediului:  Epurarea apelor uzate, tratarea gazelor reziduale, decontaminarea solurilor şi a apelor subterane, managementul deşeurilor, monitorizarea poluanţilor

SECRETARIAT    
Ş.l. Dr.Ing. Adina NEGREA                      adina.negrea@chim.upt.ro

Ş.l. Dr.Ing. Giannin Moşoarcă                 giannin.mosoarca@chim.upt.ro

Ştiinţa şi Ingineria Materialelor Oxidice:  Sinteza şi caracterizarea materialelor oxidice (ceramică, sticlă, lianţi), metode neconvenţionale de sinteză, nanomateriale.

SECRETARIAT    
Ş.l. Dr.Ing. Radu Lazău                      radu.lazau@chim.upt.ro

Asist. Dr. Ing. Robert Ianoş               robert.ianos@chim.upt.ro

Ştiinţa şi Ingineria Polimerilor:  Sinteza şi caracterizarea polimerilor, reciclarea polimerilor, nanomateriale, materiale compozite, polimeri biocompatibili

SECRETARIAT    
Asist.Ing. Sorina BORAN                              sorina.boran@chim.upt.ro

Asist. Dr. Ing. Gerlinde RUSU                      gerlinde.rusu@chim.upt.ro


DATE LIMITĂ

12 aprilie 2010       – înregistrare: rezumat şi talon de participare
26 aprilie 2010       – notificările de acceptare a lucrărilor
16 aprilie 2010       – plata taxei de participare 
05 mai 2010           – circulara a II-a 
15 mai 2010           – lucrări in extenso

PREZENTAREA LUCRĂRILOR

  Contribuţiile pot fi: conferinţe, comunicări sau postere. Durata prezentării, inclusiv discuţii, va fi de maxim 40 minute pentru conferinţe, respectiv 20 minute pentru comunicări.

  Dimensiunile posterelor nu vor depăşi 120 cm (înălţime), respectiv 85 cm (lăţime).

  Lucrările vor fi prezentate în limba engleză sau română.
Rezumatele şi lucrările in extenso vor fi publicate în limba engleză.

  Rezumatele lucrărilor (maxim 1 pagină) se vor trimite ca document Word ataşat la un mesaj trimis unuia din membrii secretariatului secţiunii la care se înscrie lucrarea. Se va utiliza setul de caractere Times New Roman, conform următoarelor specificaţii:

• titlul lucrării, scris cu majuscule (bold, 12 pts, centrat);
• prenumele şi numele autorilor, fără titluri stiinţifice sau alte adăugiri (9 pts, centrat), subliniind numele şi prenumele autorului care prezintă lucrarea; afilierea autorilor se indică prin numere (ex. ..., Petre Popescu 2, ...);
• denumirea completă şi adresa instituţiei (9 pts, centrat);
• rezumatul propriu-zis (10 pts), cu formule/grafice incluse în text;
• referinţele bibliografice se indică în text cu cifre arabe (între paranteze drepte);
• bibliografia (10 pts).

  Lucrările in extenso vor fi redactate conform  “Instrucţiunilor pentru autori” ale Chemical Bulletin of  “POLITEHNICA” University of Timişoara, ISSN 1224-6018, în care vor fi publicate după recenzie. Instrucţiunile pentru autori pot fi accesate la :

http://www.chim.upt.ro/buletin_chimie/submission.html

TAXA DE PARTICIPARE

Participanţi: 400 RON
Studenţi, masteranzi, doctoranzi: 200 RON
Însoţitori: 200 RON

Taxele se achită în contul RO29BRDE360SV22889223600, deschis la Banca Română de Dezvoltare, sucursala Timişoara,  titular : „Asociaţia Foştilor Studenţi şi Angajaţi ai Politehnicii din Timişoara” sau „AFSAP Timişoara”, cu menţiunea “CONFERINŢĂ INTERNAŢIONALĂ DE CHIMIE ŞI INGINERIE CHIMICĂ”. Copia documentului de plată se trimite secretariatului secţiunii prin e-mail sau fax.

Taxa de participare include:
-pentru participanţi: programul, volumul de rezumate, publicarea în Chem Bull., cocteilul, cafeaua şi răcoritoarele din pauze.
-pentru însoţitori: cocteilul, cafeaua şi răcoritoarele din pauze.

Pentru cazare va rugăm să contactaţi hotel Timişoara: www.hoteltimisoara.ro, menţionând calitatea de participant., sau alt hotel din Timişoara, date de contact putând fi găsite la adresa:

http://www.timisoara.ro/hoteluri/hoteluri.shtml


Ultima actualizarea a fost efectuata la data de: 24-06-2010

Untitled Document
    Copyright © 2021 Facultatea de Chimie Industriala si Ingineria Mediului din Timisoara
Web design by Royalty