Facultatea de Chimie Industriala si Ingineria Mediului
Informatii utile
Prima pagina
Management
Departamente
Centre de cercetare
Scurt istoric
Alegeri 2016
Buletin Stiintific
Finalizare studii 2016
Programe de studii
Practica
Admitere
Evenimente
Concursul National de Chimie - CORIOLAN DRAGULESCU
Liga Studentilor Chimisti din Timisoara
Concursul de Chimie Organica ChO TM 2015
Contracte de cercetare
Abilitare
Colaboratori
Oferte de locuri de munca
Tabere studentesti
Simpozionul Environmental Protection and Ecological Education
Simpozion studentesc Chimie Organica si Chimie Alimentara
Varianta veche a site-ului
Arhiva
Contact
 
Cauta in site:

Tel.: 0040 - 256 - 403063
Fax: 0040 - 256 - 403060
Bulevardul Vasile Parvan, nr. 6, 300223, Timisoara, Romania
Fisele disciplinelor - IC - Licenta

     Anul I - Inginerie Chimică

Semestrul I Semestrul II
 Algebră și geometrie  Fizică
 Știința materialelor  Analiză matematică
 Chimie anorganică I  Chimie anorganică II
 Utilizarea și programarea calculatoarelor  Chimie analitică I
 Chimie generală  Fundamente de inginerie mecanică
 Cultură și civilizație  Grafică tehnică asistată de calculator
 Limbi străine  Limbi străine
 Educație fizică  Educație fizică

 

Anul II - Inginerie Chimică

Semestrul III Semestrul IV
Fundamente de inginerie electrică și electronică Microeconomie
Matematici asistate de calculator Hidrodinamică
Chimie organică I Chimie organică II
Chimie fizică I Biochimie
Chimie analitică II Electrochimie
Structura și proprietățile moleculelor Chimie fizică II
Calculul utiliajului chimic Chimie analitică instrumentală
Educație fizică Educație fizică

 

Anul III - CISOPC

Semestrul V
Semestrul VI
 Management  Marketing
 Transfer termic  Transfer de masă
 Bazele tehnologiei chimice  Automatizarea proceselor chimice
 Cinetică chimică  Chimie fizică aplicată
 Reacțiile compușilor organici  Procese fundamentale în sinteza organică

 Disc.opțională I:

Mecanisme de reacție / Relații structură chimică-proprietăți

 Disc.opțională III:

Intermediari în sinteza organică / Intermediari în industria organică

 Disc.opțională II:

Chimia compușilor naturali / Chimia compușilor macromoleculari

 Disc.opțională IV:

Chimia alimentelor / Fizica compușilor macromoleculari
 Practică  Practică

 

Anul IV - CISOPC

Semestrul VII
Semestrul VIII

 Disc.opțională V:Coroziune și protecție anticorozivă

/ Protejarea instalațiilor la acțiunea agenților chimici

 Disc.opțională VIII:

IRC și utilaje specifice / Reactoare II
 Reactoare  Proiectare asistată
 Optimizarea proceselor chimice

 Disc.opțională IX: Analiză și control

/ Metode spectroscopice și cromatografice
 Comunicare

 Disc.opțională X:

Coloranți și antidăunători / Adjuvanți pentru pielărie și textile

 Disc.opțională VI: Medicamente de sinteză

/ Produse de biosinteză
 Elaborare proiect de diplomă
 Tehnologie chimică organică  Examen de diplomă

 Disc.opțională VII:

Tehnologia produselor alimentare / Tehnologia polimerilor
 
 Practică  

Anul III - ISAPM

Semestrul V
Semestrul VI
 Management  Marketing
 Transfer termic

 Transfer de masă

 Bazele tehnologiei chimice  Automatizarea proceselor chimice
 Cinetică chimică  Chimie fizică aplicată

 Disc. opțională I:

Tehn. pigmentilor anorganici / Metode de investigare specifice compusilor anorganici / Ceramică, sticlă și lianți anorganici
 Procese electrochimice

 Disc. opțională II:

Cristalografie / Mineralogie
 Tehnologia substanțelor anorganice I

 Disc. opțională III:

Chimia fizică a stării solide / Structura și proprietățile solidelor

Disc. opțională IV:

Cuptoare și uscătoare în industria chimică / Instalații termotehnologice în industria chimică / Utilaje în industria chimică anorganică

 Practică  Practică

 

Anul IV - ISAPM

Semestrul VII
Semestrul VII
 Protecția mediului  Disc.opțională VII:Coroziune și protecție anticorozivă în industria chimică anorganică / Management de mediu în industrie
 Reactoare chimice

 Disc.opțională VIII:

Controlul calității factorilor de mediu / Hazard și risc chimic
 Optimizarea proceselor chimice

 Disc.opțională IX:

Nanomateriale / Materiale compozite

 Comunicare

 Disc.opțională X:

Produse anorganice speciale/Produse anorganice de înaltă puritate / Tehnologia materialelor oxidice
 Tehnologia substanțelor anorganice II  Elaborare proiect de diplomă

 Disc.opțională V:Tehnologii de epurare a apelor uzate / Procesarea deșeurilor din industria chimică

 Examen de diplomă

 Disc.opțională VI:

Tehnologii de tratare a apei / Tehnologia sărurilor minerale

 
 Practică  

 Ultima actualizarea a fost efectuata la data de: 22-06-2016

Untitled Document
    Copyright © 2021 Facultatea de Chimie Industriala si Ingineria Mediului din Timisoara
Web design by Royalty