Facultatea de Chimie Industriala si Ingineria Mediului
Informatii utile
Prima pagina
Management
Departamente
Centre de cercetare
Scurt istoric
Alegeri 2016
Buletin Stiintific
Finalizare studii 2016
Programe de studii
Practica
Admitere
Evenimente
Concursul National de Chimie - CORIOLAN DRAGULESCU
Liga Studentilor Chimisti din Timisoara
Concursul de Chimie Organica ChO TM 2015
Contracte de cercetare
Abilitare
Colaboratori
Oferte de locuri de munca
Tabere studentesti
Simpozionul Environmental Protection and Ecological Education
Simpozion studentesc Chimie Organica si Chimie Alimentara
Varianta veche a site-ului
Arhiva
Contact
 
Cauta in site:

Tel.: 0040 - 256 - 403063
Fax: 0040 - 256 - 403060
Bulevardul Vasile Parvan, nr. 6, 300223, Timisoara, Romania
Fisele disciplinelor - IM - Licenta

Anul I - Ingineria Mediului

Semestrul I Semestrul II
 Algebră și geometrie  Fizică
 Știința materialelor  Analiză matematică
 Chimie anorganică  Biologie
 Utilizarea și programarea calculatoarelor  Chimie organică
 Chimie generală  Fundamente de inginerie mecanică
 Cultură și civilizație  Grafică tehnică asistată de calculator
 Limbi străine  Limbi străine
 Educație fizică  Educație fizică

Anul II - Ingineria Mediului

Semestrul III Semestrul IV
Fundamente de inginerie electrică și electronică Fundamente de automatizări
Matematici asistate de calculator Microeconomie
Climatologie, meteorologie și hidrologie Biochimie
Microbiologie Chimie fizică II
Măsurări Chimie analitică instrumentală
Chimie fizică I Hidraulica mediului
Chimie analitică Ecologie și ecotoxicologie
Educație fizică Educație fizică

 

Anul III - IPMI

Semestrul V
Semestrul VI
 Management  Marketing
 Comunicare  Biotehnologii în protecția mediului
 Chimia mediului  Fundamente de ingineria mediului
 Climatologie, meteorologie și hidrologie  Topografie și geodezie
 Gestionarea deșeurilor

 Monitorizarea factorilor de mediu

Disc. opționala I: Electrochimie și protecție anticorozivă / Electrochimia mediului  Disc. opționala III: Surse de energie / Surse de energie alternative
 Disc. opționala II:Dispersia poluanților / Transportul poluanților  Disc. opționala IV: Procese de transfer / Rețele hidroedilitare
 Practică  Practică

 

Anul IV - IPMI

Semestrul VII
Semestrul VIII
 Controlul poluării apelor  Disc. opționala VIII: Bilanț de mediu / Impactul instalațiilor industriale asupra mediului
 Controlul poluării solului  Disc. opționala XI: Legislația mediului / Politici de mediu
 Controlul poluării aerului  Disc. opționala X: Controlul calității factorilor de mediu / Hazard și risc chimic
 Tehnologii industriale și poluanți specifici

 Disc. opționala XI: Dezvoltare durabilă / Management de mediu in industrie

 Disc. opționala V: Tehnologii de epurare a apelor uzate / Instalatii de epurare a apelor orasenești  Elaborare proiect de diplomă
 Disc. opționala VI: Tehnologii de tratate a apei / Instalații de tratare a apei  Examen de diplomă
 Disc. opționala VII: Colectarea, transportul și depozitarea ecologică a deșeurilor / Procesarea deșeurilor  
 Practică  


Ultima actualizarea a fost efectuata la data de: 22-06-2016

Untitled Document
    Copyright © 2021 Facultatea de Chimie Industriala si Ingineria Mediului din Timisoara
Web design by Royalty