Facultatea de Chimie Industriala si Ingineria Mediului
Informatii utile
Prima pagina
Management
Departamente
Centre de cercetare
Scurt istoric
Alegeri 2016
Buletin Stiintific
Finalizare studii 2016
Programe de studii
Practica
Admitere
Evenimente
Concursul National de Chimie - CORIOLAN DRAGULESCU
Liga Studentilor Chimisti din Timisoara
Concursul de Chimie Organica ChO TM 2015
Contracte de cercetare
Abilitare
Colaboratori
Oferte de locuri de munca
Tabere studentesti
Simpozionul Environmental Protection and Ecological Education
Simpozion studentesc Chimie Organica si Chimie Alimentara
Varianta veche a site-ului
Arhiva
Contact
 
Cauta in site:

Tel.: 0040 - 256 - 403063
Fax: 0040 - 256 - 403060
Bulevardul Vasile Parvan, nr. 6, 300223, Timisoara, Romania
Licenta iulie 2016

Lista candidaților admişi - runda 1

Candidați admişi -  la finele rundei 1

Candidați admişi -  la finele rundei 2

Lista candidaților admişi la ciclul licenţă, în sesiunea iulie 2016 -  rezultate finale

Calendar admitere - sesiunea iulie 2016:

 Sesiunea iulie 2016            
Dată Locaţie Orar
Perioadă înscrieri 18.07 - 23.07.2016   25.07 - 26.07.2016 Timişoara, Bd-ul Vasile Pârvan, nr. 6, corp B, et. 2, sala B18

0900-1600    

Confirmări runda 1 27.07 - 28.07.2016 Timişoara, Bd-ul Vasile Pârvan, nr. 6, corp B, parter, sala S0 1000 - 1600

Calendar admitere complet

 Locuri scoase la concurs pentru anul universitar 2016/2017

 Domeniul de licență  Specializări Locuri fără taxă Locuri cu taxă
INGINERIE CHIMICĂ

1. Chimia și Ingineria Substanțelor Organice, Petrochimie și Carbochimie

2. Ingineria Substanțelor Anorganice și Protecția Mediului

45 15
INGINERIA MEDIULUI 1. Ingineria și Protecția Mediului în Industrie 35 15
INGINERIA PRODUSELOR ALIMENTARE 1. Controlul și Expertiza Produselor Alimentare 54 6

 

Tip concurs de admitere: CONCURS DE DOSARE (Media de admitere = Media la bacalaureat)

 

Taxe aferente concursului de admitere:

- taxa de înscriere: 100 lei – se achită la înscriere,

- taxa de confirmare: 100 lei – se achită după afișarea rezultatelor, la confirmare.

 

Acte necesare la dosarul de înscriere: 

A. Candidaţi cu bacalaureatul promovat în anul 2016

      1. Fişa de înscriere (se va completa online la înscriere: http://admitere.upt.ro/).

     2. Diploma de bacalaureat sau diplomă echivalentă, în original. Provizoriu se acceptă adeverinţă substitute de diplomă sau copii legalizate după aceasta sau după diplomă, dar, în etapa de confirmări programată imediat după afișarea rezultatelor, neprezentarea diplomei de bacalaureat în original conduce la descalificarea celor în cauză de la formele de învățământ fără taxă.

     3. Copie după foaia matricolă cu notele obținute pe parcursul liceului (copia  va  fi autentificată de comisia de admitere a facultăţii).

        4. Certificat de naştere, copie legalizată.

        5. Copie carte de identitate.

        6. Adeverinţă medicală tip MS 18.1.1.

        7. 3 fotografii color tip diplomă.

        8. Dovada achitării taxei de înscriere (chitanţă ce se obține la fața locului).

      9. Acte scutire taxă de înscriere*(după caz, cf. art. 23 şi 24, lit. f. din Metodologie admitere).

         10. Dosar plic

 B.Candidaţi bacalaureaţi / studenţi / licenţiaţi / cu bacalaureatul promovat înainte de 2016

          1–10 Conform celor de la punctul A

          11. Adeverinţă de student şi foaia matricolă parţială (candidaţi deja studenţi).

       12. Diplomă de licenţă şi foaie matricolă –original / copie legalizată / autentificată de comisia de admitere a facultăţii (candidaţi licențiați).

        13. Declaraţie notarială privind nefinanţarea/finanţarea anterioară de la bugetul statului (candidaţii studenţii vor preciza universitatea/facultatea şi numărul semestrelor finanţate; candidaţii bacalaureaţi înainte de 2016 vor preciza că nu au deţinut calitatea de student).

 

       * Acte scutire taxă de înscriere

- Candidaţi orfani de ambii părinţi - Copii legalizate după certificatele de deces ale părinţilor;

- Candidaţi care provin de la o casă de copii – Adeverinţă de la casa de copii;

- Candidaţi orfani de un părinte decedat în Revoluţia din Decembrie 1989 – Copie legalizată a certificatului de deces al părintelui;

- Candidaţi care au fost răniţi în Revoluţia din Decembrie 1989 –Copie legalizată după certificatul medical sau după un alt act cu valabilitate legală;

- Candidaţi al căror părinte sau susţinător legal este angajat în sectorul învăţământ bugetar  - Adeverinţă de la locul demuncă al părintelui;

- Angajaţi ai UPT - Adeverinţa de angajat al UPT

    Alte documente utile pot fi consultate AICI.Ultima actualizarea a fost efectuata la data de: 02-08-2016

Untitled Document
    Copyright © 2021 Facultatea de Chimie Industriala si Ingineria Mediului din Timisoara
Web design by Royalty