Facultatea de Chimie Industriala si Ingineria Mediului
Informatii utile
Prima pagina
Management
Departamente
Centre de cercetare
Scurt istoric
Alegeri 2016
Buletin Stiintific
Finalizare studii 2016
Programe de studii
Practica
Admitere
Evenimente
Concursul National de Chimie - CORIOLAN DRAGULESCU
Liga Studentilor Chimisti din Timisoara
Concursul de Chimie Organica ChO TM 2015
Contracte de cercetare
Abilitare
Colaboratori
Oferte de locuri de munca
Tabere studentesti
Simpozionul Environmental Protection and Ecological Education
Simpozion studentesc Chimie Organica si Chimie Alimentara
Varianta veche a site-ului
Arhiva
Contact
 
Cauta in site:

Tel.: 0040 - 256 - 403063
Fax: 0040 - 256 - 403060
Bulevardul Vasile Parvan, nr. 6, 300223, Timisoara, Romania
WORKSHOP - Ziua Mondiala a Monitorizarii Apei

    INVITATIE WORKSHOP

 

 

PROGRAMUL WORKSHOP-ului

    desfăşurat cu ocazia ,,ZILEI MONDIALE A MONITORIZĂRII APEI”

  luni, 19 Noiembrie 2012

 

 

Locaţie:
 
Amfiteatrul A1, Facultatea de Chimie Industrială şi Ingineria Mediului, Bv. Vasile Pârvan, nr. 6 
 
Participanţi:     
 
- reprezentanţi din cca 20 unităţi de învăţământ din Municipiul Timişoara şi localităţi învecinate  
                                          = 5 elevi ( cuprinşi între clasele VII - XII) + 2 cadre didactice însoţitoare, deci un total de 140 participanţi,
- reprezentanti ai Ligii Studenţilor Chimişti din Timişoara (câte 1 pentru fiecare şcoala participantă)
                                          =   20 studenţi,
- invitaţi şi reprezentanţi ai organizatorilor.
 
Mod de desfăşurare:   
 
Acţiunea se va derula luni 19 noiembrie 2012, în următoarele etape:
 
orele 07.00 – 12.00:    Prelevarea probelor de apă din apele de suprafaţă existente pe raza Municipiului Timişoara, de către consilierii de specialitate din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara, Direcţia de Mediu, Serviciul Administrare Mediu, împreună cu reprezentanţi ai SC Smithfield Prod SRL.
                                       Conservarea probelor prelevate.
 
orele  12.00 – 12.30:   Primirea reprezentanţilor şcolilor participante (cadre didactice şi elevi) şi a invitaţilor înAmfiteatrul A1, din cadrulFacultăţii de Chimie Industrială şi Ingineria Mediului, Bv. Vasile Pârvan, Nr. 6
 
orele 12.30 – 13.00:      Cuvânt de deschidere:
 
                                       ·        Viceprimar: Dan DIACONU, Primăria Municipiului Timişoara
·        Director Direcţia de Mediu: Adrian SEMEREDI – BERE, Primăria Municipiului Timişoara
·        Decan: Prof. univ. dr. ing. Nicolae VASZILCSIN, Facultatea de Chimie Industrială şi Ingineria Mediului Timişoara, Universitatea “Politehnica” din Timişoara
·        Inspector Şcolar General: Profesor Dr. Cornel PETROMAN, Inspectoratul Şcolar Judeţean Timiş
·        PR Manager Cristina BODEA, SC Smithfield Prod SRL
 
orele 13.00 - 14.00:      Acţiunea propriu-zisă, care constă în analizarea parametrilor fizici de calitate a apelor de suprafaţă de pe raza Municipiului Timişoara astfel:
 
·        Stabilirea echipelor de lucru: fiecare echipă de voluntari va fi alcătuită din 2 cadre didactice şi 5 elevi de la fiecare şcoală participantă, împreună cu un student din cadrul Ligii Studenţilor Chimişti din Timişoara (Facultatea de Chimie Industrială şi Ingineria Mediului Timişoara)
·        distribuirea către participanţi a: fişelor de date personale şi ale echipei, a kiturilor de analiză şi probelor de apă prelevate în recipiente sterile, etichetate, din fiecare diferite locaţii cu ape stagnante şi ape de suprafaţă de pe raza municipiului;
·        efectuarea următoarelor determinări: turbiditatea apei, temperatura apei, oxigenul dizolvat, stabilirea ph-ului 
·        centralizarea datelor în fişele de echipe de către cadrele didactice, rezultând măsurători pe fiecare apă de suprafaţă luată ca material de cercetare
·        invitarea celor prezenţi (mass-media şi reprezentanţi organizaţii) să se alăture la efectuarea efectivă a analizelor la unele probe de apă.
 
orele 14.00 – 14.30:     Premierea şi înmânarea diplomelor de participare tuturor elevilor, cadrelor didactice şi participanţilor implicaţi în  WORKSHOP-ul organizat cu ocazia Zilei Mondiale a Monitorizării Apei.
 
Finalitate eveniment:   
 
- Fiecare şcoală participantă va primi un kit de analiză a probelor de apă şi va semna un angajament prin care îşi asumă efectuarea altor 5 activităţi similare distincte, până la data de 14 decembrie 2012.
- Cadrele didactice şi elevii prezenţi la workshop au menirea de a fi coordonatori de activitate.
- La fiecare activitate se vor preleva probe de apă în recipiente sterile, etichetate, din diferite locaţii cu ape stagnante (lacuri, bălţi), ape de suprafaţă, fântâni de pe raza localităţii unde se găseşte unitatea şcolară.
- Ulterior desfăşurării fiecărei activităţi se vor trimite următoarele date în format electronic, pe adresa monitorizarea.apei@yahoo.com
O adresă cu antetul instituţiei şcolare, pe care se vor specifica obligatoriu:
1) date referitoare la rezultatele activităţii:
- Data activităţii
- Locaţia de unde s-a prelevat proba de apă
- Temperatura aerului
- Temperatura apei
- OD
- Ph
- Turbiditate
2)  numele, prenumele profesorului coordonator
3) numele, prenumele, clasa şi vârsta elevilor participanţi
4)      o fotografie doveditoare a efectuării activităţii, ataşată în format electronic.
La finalizarea tuturor celor 5 activităţi, fiecare şcoală va primi în plic diplomele aferente desfăşurării activităţilor.
 
Menţiune:  
   
Echipele fiecărei şcoli înscrise la acest eveniment, vor efectua teste de analiză şi monitorizare a unei mostre de apă, fiecare având o locaţie diferită.
Se preconizează participarea a 20 unităţi şcolare, care şi-au dat deja acordul de principiu. 
 
Echipele vor fi alcătuite din:
 
- 2 profesori coordonatori de la şcoala înscrisă în workshop,
- 5 elevi (de la clasa: a VII-a până la a XII-a)  de la şcoala înscrisă în workshop,
- 1 student din Liga Studenţilor Chimişti din Timişoara, va ajuta la coordonarea echipei.
 

Formular angajament unitate de invatamant

Formular de prezentare a activitatiiUltima actualizarea a fost efectuata la data de: 13-11-2012

Untitled Document
    Copyright © 2021 Facultatea de Chimie Industriala si Ingineria Mediului din Timisoara
Web design by Royalty