Centru de cercetare pentru Materiale Anorganice si Energii Alternative
Informatii utile
Informatii generale
Contact
 
Cauta in site:

Tel.:
Fax:

Informatii generale

1. STRATEGIA CERCETĂRII CENTRULUI MAEA,  PENTRU ANUL UNIVERSITAR 2014 - 2015

Strategia centrului MAEA se bazează pe strategia Universităţii Politehnica din Timişoara şi a Facultăţii de Chimie Industrială şi Ingineria Mediului, respectiv a departamentului CAICAM din care face parte.

Principalele obiective strategice privind cercetarea ştiinţifică în cadrul centrului de cercetare MAEA, activităţile şi indicatorii de performanţă în atingerea obictivelor sunt prezentate în continuare:

 

Obiectivul strategic 1

Stabilirea domeniilor prioritare de cercetare în cadrul centrului MAEA, în acord cu preocupările departamentului CAICAM.

Activităţi:

Ø                 Urmărirea permanentă a ariilor tematice abordate în domeniul cercetării ştiinţifice la nivel european şi internaţional;

Ø                 Identificarea domeniilor de excelenţă ale personalului academic din cadrul departamentului.

Indicatori de performanţă în atingerea obiectivului:

Ø                 Numărul de proiecte de cercetare-dezvoltare finanţate de către organisme naţionale şi internaţionale;

Ø                 Numărul de citări a lucrărilor ştiinţifice ale cadrelor didactice.

 

Obiectivul strategic 2

            Creşterea vizibilităţii cercetării şi a prestigiului cadrelor didactice din cadrul centrului MAEA, prin stabilirea unor indicatori de performanţă în cercetare în acord cu standardele internaţionale.

            Activităţi:

Ø                 Dezvoltarea cooperării ştiinţifice cu instiute de învăţământ şi de cercetare de prestigiu din ţară şi străinătate;

Ø                 Dezvoltarea cooperării ştiinţifice cu sectorul productiv;

Ø                 Publicarea de articole în reviste naţionale şi mai ales internaţionale cotate ISI, cu factor de impact ridicat;

Ø                 Publicarea de cărţi în edituri recunoscute, din ţară şi străinătate;

Ø                 Elaborarea de brevete de invenţie;

Ø                 Participarea cadrelor didactice din cadrul departamentului în colectivele editoriale ale unor reviste naţionale şi internaţionale.

 
 

Obiectivul strategic 3

Dezvoltarea resursei umane.

Activităţi:

Ø                 Atragerea tinerilor cercetători cu doctorat, în programe postdoctorale;

Ø                 Atragerea de doctoranzi în cadrul şcolii doctorale;

Ø                 Realizarea de teze de doctorat în co-tutelă în parteneriate cu universităţi de prestigiu din străinătate;

Ø                 Participarea doctoranzilor şi a tinerelor cadre didactice la manifestări stiinţifice naţionale şi internaţionale;

Indicatori de performanţă în atingerea obiectivului:

Ø                 Numărul de doctori, doctoranzi şi studenţi din ciclul de master angrenaţi în activităţi de cercetare;

Ø                 Numărul tezelor de doctorat finalizate în cadrul activităţilor de cercetare

Ø                 Numărul de doctoranzi şi cadre didactice tinere care participă la manifestări ştiinţifice naţionale şi internaţionale.

Teme de cercetare

Proiecte:

Proiect PN-II-RU-TE-2011, 18/05.10.2011”Solutii inovative în domeniul obtinerii nanopulberilor ceramice cu suprafată specifică ridicată prin metoda combustiei” (2011-2014)

Proiect PCE – IDEI nr. 77 / 02.09.2013

“Nou concept de fabricare a electrozilor conductori, transparenti si flexibili, pe baza de nanofibre de argint/polianilina pentru celule solare” (2013-2016)

Proiect ERA NET,  BS 7-046 / 2011

“Producerea hidrogenului din apa Marii Negre cu ajutorul pilelor de combustie cu sulfură - HYSUFCEL” (2011 – 2014)

 

Teme de doctorat:

Drd. Ing. Istratie Roxana: “Materiale avansate obtinute prin metode neconventionale cu aplicatii in industrie si protectia mediului”  

Drd. Ing. Muntean Eliza-Cornelia:  „Materiale destinate unor acoperiri inteligente si protectiei mediului ”

Drd. Ing. Muntean Roxana: „Depunerea electrochimica a aliajelor Ni-Zn

Drd. Ing. Cretu Raluca: „Intensificarea reactiei de degajare a hidrogenului prin cataliza cu vectori de protoni”

Drd. Ing. Vancea Cosmin: „Noi solutii de imobilizare a unor deseuri industriale în matrici vitroase

Teme de cercetare postdoctorat:

Dr. Ing. Băbută Roxana: Sinteza si caracterizarea unor materiale cu proprietăti dirijate destinate proceselor de adsorbtie a unor poluanti din apele uzate

Dr. Ing. Bănică Radu: Fabricarea celulelor solare pe bază de microjoncţiuni semiconductoare”

Dr. Ing. Iacob Adriana:Catozi bifuncţionali pentru degajarea catodică a hidrogenului

Dr. Ing. Jakab Agnes: ”Intensificarea reactiei catodice de degajare a hidrogenului prin cataliza cu vectori de protoni”

 

 

2. STRUCTURA ACTUALA DE CONDUCERE A CENTRULUI DE CERCETARE

Director – Prof. Dr. ing. Ioan Lazău

 Galerie Foto
jQuery Tools standalone demo

Noutati
23
oct
Anunturi importante
Taxe sem.I...
Incasari taxe scolare sem.I 2013-2014 ...
03
oct
Concursuri
Depunerea dosarelor de bursă social...
Dosarele se depune pānă īn 31.10.2013, la secretariatul facultăţii, cab. 2B, de luni pānă joi īntre orele 12,00-15,00 ...
1 2 3 4
5
Untitled Document
    Copyright © 2021 Facultatea de Chimie Industriala si Ingineria Mediului din Timisoara
Web design by Royalty