Admitere 2013

Pliant admitere Facultatea de Chimie Industrială şi Ingineria Mediului - septembrie 2013

Calendar admitere licenţă sesiunea septembrie:

 Sesiunea septembrie 2013 Dată Locaţie Orar
Perioadă înscrieri 04.09 - 09.09.2013     Timişoara, Bd-ul Vasile Pârvan, nr. 6, corp B, et. 2, sala B18

0900-1400    

Confirmări runda 1 11.09 - 12.09.2013 Timişoara, Bd-ul Vasile Pârvan, nr. 6, corp B, et. 2, sala B18 1000 - 1600

Lista candidaţilor înscrişi in sesiunea septembrie 2013

Lista candidaţilor admişi în sesiunea septembrie 2013

Domenii din cadrul ciclului de licenţă:  

                        A. INGINERIE CHIMICĂ

                        B. INGINERIA MEDIULUI

                        C. INGINERIA PRODUSELOR ALIMENTARE

 Locuri disponibile pentru sesiunea septembrie 2013:  

         A. INGINERIE CHIMICĂ - 18 locuri fara taxa/ 28 locuri cu taxa

         B. INGINERIA MEDIULUI - 20 locuri fara taxa/ 21 locuri cu taxa

         C. INGINERIA PRODUSELOR ALIMENTARE - 35 locuri fara taxa/ 10 locuri cu taxa

                 Specializările din cadrul celor trei domenii de licenţă sunt:

  A. INGINERIE CHIMICĂ
                     1.    Chimie alimentară şi tehnologii biochimice
                     2.    Chimia şi ingineria substanţelor organice, petrochimie şi carbochimie
                     3.    Ingineria substanţelor anorganice şi protecţia mediului
                     4.    Ştiinţa şi ingineria materialelor oxidice şi nanomateriale
                     5.    Ştiinţa şi ingineria polimerilor
 
 B. INGINERIA MEDIULUI 
                    1.    Ingineria şi protecţia mediului în industrie 
                    2.    Ingineria sistemelor biotehnice şi ecologice

 C. INGINERIA PRODUSELOR ALIMENTARE 

                    1.    Contolul şi expertiza produselor alimentare