Sesiunea septembrie 2013 Dată Locaţie Orar
Perioadă înscrieri 14.09.2013 - 18.09.2013 Timişoara, Bd-ul Vasile Pârvan, nr. 6, corp B, et. 2, sala B18

0900-1500    

Interviu candidaţi, afişare rezultate 19.09.2013 - 20.09.2013 Timişoara, Bd-ul Vasile Pârvan, nr. 6, corp B, et. 2, sala B18 se va afişa

Informaţii suplimentare: AICI

Posibilitate sustinere interviu de la distanţă

Admitere master - programare interviu

Rezultatele concursului de admitere

Domeniul Inginerie chimică cu specializările :

            Domeniul Inginerie mediului cu specializările :

  •  Ingineria şi managementul mediului în industrie   - Plan de învăţământ - Locuri fără taxă alocate - 39

           Componenţa dosarului de înscriere:

 - diploma de licenţă sau diploma echivalentă, în original (provizoriu, se acceptă şi copii legalizate); pentru absolvenţii promoţiei 2013 se acceptă Adeverinţa substitut în original;

 - foaia matricolă cu notele obţinute pe parcursul facultăţii;

 - certificatul de naştere, în copie legalizată;

 - adeverinţă medicală din care să rezulte aptitudinea medicală pentru domeniile la care se înscrie candidatul;

 - trei fotografii color tip diplomă;

 - carte de identitate, copie;

 - acte pentru scutirea de taxa de înscriere (conform Metodologiei UPT);

 - în cazul candidaţilor care au absolvit facultatea înainte de 2013, declaraţie pe proprie răspundere autentificată de un notariat privind nefinanţarea/finanţarea anterioară de la bugetul statului român pentru urmarea de studii universitare de master;

 - cerere tip ce se completează la depunerea dosarului.

Taxe concurs de admitere master: AICI