Programul evenimentului
08 Noiembrie 2018, 18:00 – 20:00: Masă rotundă cu tema: ”Noi provocări ale învățământului de chimie și inginerie chimică în România”, Amfiteatrul A1, bulevardul Vasile Pârvan, Nr 6, Timișoara; 09 Noiembrie 2018, 11:00 – 14:00: Ceremonia festivă, Sala Auditorium, Bulevardul Vasile Pârvan, Nr 2B, Timișoara.

Facultatea de Chimie Industrială și Ingineria Mediului  a fost înființată în anul 1948, prin Decretul Prezidențial nr. 161 din 22 iulie 1948 al Prezidiului Marii Adunări Naționale, pe baza deciziei nr. 1 111 din 1948 a Consiliului de Miniștri.

În prezent, în facultate se organizează toate cele trei cicluri de studii universitare: ciclul I – studii universitare de licență; ciclul II – studii universitare de master și ciclul III – studii universitare de doctorat.

În cadrul cilului de licență, domeniile și programele de studii funcționale sunt:

-    Domeniul Inginerie Chimică cu două programe de studiu:

  • Chimia și Ingineria Substanțelor Organice, Petrochimie și Carbochimie;
  • Ingineria Substanțelor Anorganice și Protecția Mediului.

-    Domeniul Ingineria Mediului cu programul de studiu:

  • Ingineria și Protecția Mediului în Industriei.

-    Domeniul Ingineria Produselor Alimentare cu programul de studiu:

  • Controlul și Expertiza Produselor Alimentare.

Programele de studii de masterat gestionate de Facultatea de Chimie Industrială și Ingineria Mediului se încadrează în domeniile: Inginerie Chimică și Ingineria Mediului.

În ceea ce privește activitatea de doctorat, 16 cadre didactice din facultate coordonează activități de doctorat în domeniile: Chimie, Inginerie Chimică, Ingineria Materialelor și Ingineria Mediului.

Noutăți

Orare

23 Noiembrie 2018

Examene

28 August 2018

Galerie imagini