Sesiunea septembrie 2014

Dată Locaţie Orar
Perioadă înscrieri 15.09.2014 - 17.09.2014 Timişoara, Bd-ul Vasile Pârvan, nr. 6, corp B, et. 2, sala B18

0900-1500    

Interviu candidaţi 18.09.2014 Timişoara, Bd-ul Vasile Pârvan, nr. 6, amfiteatrul A1 incepand cu ora 900
Afişare rezultate 18.09.2014 Timişoara, Bd-ul Vasile Pârvan, nr. 6 1600

Pliant admitere Master

Rezultatele concursului de admitere sesiunea septembrie 2014

Rezultatele finale ale concursului de admitere in anul universitar 2014/2015

Rezultatele finale ale concursului de admitere in anul universitar 2014/2015

Înscriere: 15.09-17.09.2014,  Timişoara, Bd-ul Vasile Pârvan, nr. 6, corp B, et. 2, sala B18, 

                                                       orar: 0900-1400    

Interviu candidaţi: 18.09.2014, Timişoara, Bd-ul Vasile Pârvan, nr. 6, amfiteatrul A1,

                                                          incepand cu ora 900 (Listă programare interviu)

Locuri disponibile pentru sesiunea septembrie 2014

Domeniul Inginerie chimică cu specializările :

                                                            - Locuri fără taxă alocate - 17

 

                                                            - Locuri cu taxă alocate - 10

                                                           - Locuri fără taxă alocate - 22

                                                           - Locuri cu taxă alocate - 10

 * Se va activa acel program de studii la care cererea este mai mare!

            Domeniul Inginerie mediului cu specializările :

                                                           - Locuri fără taxă alocate - 12

                                                           - Locuri cu taxă alocate - 10

Componenţa dosarului de înscriere:

 - diploma de licenţă sau diploma echivalentă, în original (provizoriu, se acceptă şi copii legalizate); pentru absolvenţii promoţiei 2014 se acceptă Adeverinţa substitut în original;

 - foaia matricolă cu notele obţinute pe parcursul facultăţii;

- diplomă de bacalaureat, copie;

 - certificatul de naştere, în copie legalizată;

 - adeverinţă medicală din care să rezulte aptitudinea medicală pentru domeniile la care se înscrie candidatul;

 - trei fotografii color tip diplomă;

 - carte de identitate, copie;

 - acte pentru scutirea de taxa de înscriere (conform Metodologiei UPT);

 - în cazul candidaţilor care au absolvit facultatea înainte de 2014, declaraţie pe proprie răspundere autentificată de un notariat privind nefinanţarea/finanţarea anterioară de la bugetul statului român pentru urmarea de studii universitare de master;

 - cerere tip ce se completează la depunerea dosarului.

Taxe concurs de admitere master: AICI

 

 Sesiunea iulie 2014

Dată Locaţie Orar
Perioadă înscrieri 30.06.2014 - 04.07.2014 Timişoara, Bd-ul Vasile Pârvan, nr. 6, corp B, et. 2, sala B18

0900-1500    

Interviu candidaţi 07.07.2014 Timişoara, Bd-ul Vasile Pârvan, nr. 6, amfiteatrul A1 incepand cu ora 900
Afişare rezultate 07.07.2014 Timişoara, Bd-ul Vasile Pârvan, nr. 6 1600

Rezultatele concursului de admitere

 Informaţii suplimentare: AICI

Posibilitate sustinere interviu de la distanţă

tempobet
Tablet Servisi