Calendar admitere - sesiunea septembrie 2015:

 Sesiunea septembrie 2015 Dată Locaţie Orar
Perioadă înscrieri 04.09-10.09.2015     Timişoara, Bd-ul Vasile Pârvan, nr. 6, corp B, et. 2, sala B18

0900-1500    

Afişare rezultate şi confirmări  10.09.2015 Timişoara, Bd-ul Vasile Pârvan, nr. 6, corp B, parter, sala S0 0900 - 1600

 

Locuri rămase disponibile pentru anul universitar 2015/2016

 Domeniul de licență  Specializări Locuri fără taxă Locuri cu taxă
INGINERIE CHIMICĂ

1. Chimia și Ingineria Substanțelor Organice, Petrochimie și Carbochimie

2. Ingineria Substanțelor Anorganice și Protecția Mediului

6

25

8

10

10

8

INGINERIA MEDIULUI 1. Ingineria și Protecția Mediului în 1Industrie
INGINERIA PRODUSELOR ALIMENTARE 1. Controlul și Expertiza Produselor Alimentare

Tip concurs de admitere: CONCURS DE DOSARE (Media de admitere = Media la bacalaureat)

 

Taxe aferente concursului de admitere:

- taxa de înscriere: 100 lei – se achită la înscriere,

- taxa de confirmare: 100 lei – se achită după afișarea rezultatelor, la confirmare.

 

Acte necesare la dosarul de înscriere: 

 1. Candidaţi cu bacalaureatul promovat în anul 2015
 2. Fişa de înscriere (se va completa online la înscriere: http://admitere.upt.ro/).
 3. Diploma de bacalaureat sau diplomă echivalentă, în original. Provizoriu se acceptă adeverinţă substitute de diplomă sau copii legalizate după aceasta sau după diplomă, dar, în etapa de confirmări programată imediat după afișarea rezultatelor, neprezentarea diplomei de bacalaureat în original conduce la descalificarea celor în cauză de la formele de învățământ fără taxă.
 4. Copie după foaia matricolă cu notele obținute pe parcursul liceului (copia va fi autentificată de comisia de admitere a facultăţii).
 5. Certificat de naştere, copie legalizată.
 6. Copie carte de identitate.
 7. Adeverinţă medicală tip MS 18.1.1.
 8. 3 fotografii color tip diplomă.
 9. Dovada achitării taxei de înscriere (chitanţă ce se obține la fața locului).
 10. Acte scutire taxă de înscriere*(după caz, cf. art. 23 şi 24, lit. f. din Metodologie admitere).
 11. Dosar plic

 B.Candidaţi bacalaureaţi / studenţi / licenţiaţi / cu bacalaureatul promovat înainte de 2015

          1–10 Conform celor de la punctul A

 1. Adeverinţă de student şi foaia matricolă parţială (candidaţi deja studenţi).
 2. Diplomă de licenţă şi foaie matricolă –original / copie legalizată / autentificată de comisia de admitere a facultăţii (candidaţi licențiați).
 3. Declaraţie notarială privind nefinanţarea/finanţarea anterioară de la bugetul statului (candidaţii studenţii vor preciza universitatea/facultatea şi numărul semestrelor finanţate; candidaţii bacalaureaţi înainte de 2015 vor preciza că nu au deţinut calitatea de student).

 

       * Acte scutire taxă de înscriere

- Candidaţi orfani de ambii părinţi - Copii legalizate după certificatele de deces ale părinţilor;

- Candidaţi care provin de la o casă de copii – Adeverinţă de la casa de copii;

- Candidaţi orfani de un părinte decedat în Revoluţia din Decembrie 1989 – Copie legalizată a certificatului de deces al părintelui;

- Candidaţi care au fost răniţi în Revoluţia din Decembrie 1989 –Copie legalizată după certificatul medical sau după un alt act cu valabilitate legală;

- Candidaţi al căror părinte sau susţinător legal este angajat în sectorul învăţământ bugetar - Adeverinţă de la locul demuncă al părintelui;

- Angajaţi ai UPT - Adeverinţa de angajat al UPT

    Alte documente utile pot fi consultate AICI.

tempobet
Tablet Servisi