Calendar admitere - sesiunea iulie 2016

 Sesiunea iulie 2016

Dată

Locaţie

Orar

Perioadă înscrieri

04.07.2016 - 22.07.2016

Timişoara, Bd-ul Vasile Pârvan, nr. 6, corp B, et. 2, birou B18

09.00-15.00    

Interviu candidaţi

12.07.2016 și 25.07.2016

Timişoara, Bd-ul Vasile Pârvan, nr. 6, et. 2, sala B17

incepand cu ora 9.00

Afişare rezultate si confirmari:

- Rezultate preliminare 1

- Contestații

- Rezultate preliminare 2

- Confirmări 1

 

- Rezultate preliminare 3

- Contestații

- Rezultate preliminare 4

- Confirmări 2

 

- Rezultate finale

 

 13.07.2016

14.07.2016

15.07.2016

 15.07.2016

 

26.07.2016

27.07.2016

28.07.2016

28.07.2016

 

28.07.2016

Timişoara, Bd-ul Vasile Pârvan, nr. 6

Timişoara, Bd-ul Vasile Pârvan, nr. 6

Timişoara, Bd-ul Vasile Pârvan, nr. 6

Timişoara, Bd-ul Vasile Pârvan, nr. 6,

corp B, et. 1, sala B2

Timişoara, Bd-ul Vasile Pârvan, nr. 6

Timişoara, Bd-ul Vasile Pârvan, nr. 6

Timişoara, Bd-ul Vasile Pârvan, nr. 6

Timişoara, Bd-ul Vasile Pârvan, nr. 6, corp B, et. 1, sala B2

Timişoara, Bd-ul Vasile Pârvan, nr. 6,

9.00

9.00 – 12.00

9.00

9.00 – 12.00

 

9.00

9.00 – 12.00

9.00

9.00 – 14.00

 

15.00

 

 

Locuri disponibile pentru sesiunea iulie 2016

Beneficii pentru studentii de la specializarea IMMI

Componenţa dosarului de înscriere:

 • diploma de licenţă sau diploma echivalentă, în original (provizoriu, se acceptă şi copii legalizate); pentru absolvenţii promoţiei 2016 se acceptă Adeverinţa substitut în original;
 • foaia matricolă cu notele obţinute pe parcursul facultăţii;
 • diplomă de bacalaureat, copie;
 • foaia matricolă cu notele obţinute pe parcursul liceului;
 • certificatul de naştere, în copie legalizată;
 • adeverinţă medicală din care să rezulte aptitudinea medicală pentru domeniile la care se înscrie candidatul;
 • trei fotografii color tip diplomă;
 • carte de identitate, copie;
 • acte pentru scutirea de taxa de înscriere (conform Metodologiei UPT);
 • în cazul candidaţilor care au absolvit facultatea înainte de 2016, declaraţie pe proprie răspundere autentificată de un notariat privind nefinanţarea/finanţarea anterioară de la bugetul statului român pentru urmarea de studii universitare de master;
 • cerere tip ce se completează la depunerea dosarului.

Taxe concurs de admitere master: AICI

Informaţii suplimentare: AICI

Posibilitate sustinere interviu de la distanţă