Sesiunea septembrie 2017

Rezultate admitere septembrie

Specializări

Chimie Alimentară Aplicată /Produse de sinteză organică fină, semisinteză și naturale / Controlul şi avizarea produselor alimentare*

Ingineria şi managementul mediului în industrie /Ingineria compușilor anorganici și protecția mediului /  Micro şi nanomateriale*

Master profesional - Tehnici poligrafice

Locuri disponibile: 5 locuri fără taxă / 20 locuri cu taxă 

 * Se va activa acel program de studii la care cererea este mai mare!

Calendar admitere:

 • inscrieri: 11 septembrie 2017 - 13 septembrie 2017
 • interviu admitere: 14 septembrie 2017, incepand cu ora 9.00, sala B8, bd-ul Vasile Parvan, nr. 6, Timisoara       

         Lista candidaților înscriși - ordine alfabetică (13 septembrie 2017)

         Programarea pentru interviul de admitere din 14 septembrie 2017 (incepand cu ora 9.00, sala B8, bd-ul Vasile Parvan, nr. 6, Timisoara)

     Componenţa dosarului de înscriere:

 • diploma de licenţă sau diploma echivalentă, în original (provizoriu, se acceptă şi copii legalizate); pentru absolvenţii promoţiei 2017 se acceptă Adeverinţa substitut în original;
 • foaia matricolă cu notele obţinute pe parcursul facultăţii;
 • diplomă de bacalaureat, copie;
 • foaia matricolă cu notele obţinute pe parcursul liceului;
 • certificatul de naştere, în copie legalizată;
 • adeverinţă medicală din care să rezulte aptitudinea medicală pentru domeniile la care se înscrie candidatul;
 • trei fotografii color tip diplomă;
 • carte de identitate, copie;
 • acte pentru scutirea de taxa de înscriere (conform Metodologiei UPT);
 • în cazul candidaţilor care au absolvit facultatea înainte de 2017, declaraţie pe proprie răspundere autentificată de un notariat privind nefinanţarea/finanţarea anterioară de la bugetul statului român pentru urmarea de studii universitare de master;
 • cerere tip ce se completează la depunerea dosarului.

Taxe concurs de admitere master: AICI

Informaţii suplimentare: AICI

Posibilitate sustinere interviu de la distanţă

 

Sesiunea iulie 2017

         -Locuri fără taxă alocate - 30
         -Locuri cu taxă alocate - 10

Beneficii pentru studentii de la specializarea IMMI


Lista candidaților înscriși - ordine alfabetică (10 iulie 2017)

Lista candidaților înscriși - ordine alfabetică (21 iulie 2017)

Programarea pentru interviul de admitere din 11 iulie 2017 (incepand cu ora 9.00, sala B8, bd-ul Vasile Parvan, nr. 6, Timisoara)

Programarea pentru interviul de admitere din 24 iulie 2017 (incepand cu ora 9.00, sala B8, bd-ul Vasile Parvan, nr. 6, Timisoara)

Rezultate admitere - runda 1

Calendar admitere:

 • inscrieri: 03 iulie 2017 - 21 iulie 2017
 • interviu admitere:
  • 11 iulie 2017, incepand cu ora 9.00, sala B8, bd-ul Vasile Parvan, nr. 6, Timisoara   sau
  • 24 iulie 2017, incepand cu ora 9.00, sala B17, bd-ul Vasile Parvan, nr. 6, Timisoara

Componenţa dosarului de înscriere:

 • diploma de licenţă sau diploma echivalentă, în original (provizoriu, se acceptă şi copii legalizate); pentru absolvenţii promoţiei 2017 se acceptă Adeverinţa substitut în original;
 • foaia matricolă cu notele obţinute pe parcursul facultăţii;
 • diplomă de bacalaureat, copie;
 • foaia matricolă cu notele obţinute pe parcursul liceului;
 • certificatul de naştere, în copie legalizată;
 • adeverinţă medicală din care să rezulte aptitudinea medicală pentru domeniile la care se înscrie candidatul;
 • trei fotografii color tip diplomă;
 • carte de identitate, copie;
 • acte pentru scutirea de taxa de înscriere (conform Metodologiei UPT);
 • în cazul candidaţilor care au absolvit facultatea înainte de 2017, declaraţie pe proprie răspundere autentificată de un notariat privind nefinanţarea/finanţarea anterioară de la bugetul statului român pentru urmarea de studii universitare de master;
 • cerere tip ce se completează la depunerea dosarului.

Taxe concurs de admitere master: AICI

Informaţii suplimentare: AICI

Posibilitate sustinere interviu de la distanţă