1) Date generale despre concurs

Concursul se adresează elevilor din clasele IX – XII care doresc să devină studenți ai Facultății de Chimie Industrială și Ingineria Mediului din cadrul Universității Politehnica Timişoara.

2) Obiectivele vizate sunt:

  • oportunitatea de a-şi evalua cunoştinţele de chimie şi de a afla nivelul de performanţă la care se situează, în perspectiva viitoarelor competiţii locale, judeţene şi naţionale, respectiv în perspectiva construirii unei cariere profesionale în domeniile: chimie, biochimie, inginerie chimică, ingineria mediului, ingineria produselor alimentare, medicină, medicină dentară și farmacie, ingineria materialelor;
  • pregătirea examenului de bacalaureat;
  • asigurarea unei tranziții optime a absolvenţilor de liceu spre învăţământul superior;
  • familiarizarea elevilor cu infrastructura și dotările Universității Politehnica Timișoara;
  • prezentarea programelor de studii asigurate de facultate, precum și a perspectivelor în cariera profesională.

3) În cadrul concursului se organizează 5 secțiuni:

  • pentru clasa a IX-a se organizează secțiune de chimie anorganică,
  • pentru clasa a X-a și a XI-a secțiune de chimie organică,
  • pentru clasa a XII-a va exista atât secțiune de chimie anorganică cât și de chimie organică.

Candidații se pot înscrie la o singură secțiune care să corespundă nivelului de clasă și/sau nivelului superior de clasă.

Subiectele de concurs se vor elabora în concordanţă cu programa analitică disponibilă la următoarea adresă: http://cc-lsct.media-edu.ro/desfasurare-concurs/programa-concursului

Subiectele din edițiile anterioare se pot accesa de pe http://cc-lsct.media-edu.ro/desfasurare-concurs/faq

Pentru informatii complete accesati site-ul concursului http://cc-lsct.media-edu.ro/