Se demarează acțiunea de încasare a taxelor pentru semestrul I an universitar 2016/2017.

Plata taxelor aferente semestrului I se va face in perioada 07.11.2016-16.12.2016. În caz de neplată în termenul stabilit acestea se transformă în taxe restante.

Achitarea taxelor restante se va face in perioada 09.01.2017-13.01.2017 cu plata penalizărilor după cum urmează:

Pentru debite mai mici de 100 de lei, penalizarea este de 10 lei;Pentru debite mai mari de 100 de lei, penalizarea este de 15% din valoarea debitului, fără a depășii 150  lei.

Achitarea acestora se va face exclusiv cu CARD-UL, la Secretariatul Facultății de Chimie Industrială și Ingineria Mediului, cabinetul 2B

Program de încasări:
De luni până joi între orele 10 – 14
Vineri între orele 10 – 12

In conformitate cu Regulamentul de Organizare și Desfășurare a Procesului de Învățământ din Universitatea Politehnica Timișoara, art 57, pct.d, studenții care nu și-au achitat taxele de studii până în data de 13.01.2017 vor fi exmatriculați.

Pentru mai multe detalii vă adresați D-nei Secretar Ing. Delia MILIN

tempobet
Tablet Servisi