Anul Universitar 2022 - 2023

Programul de MEDITAȚII GRATUITE la Chimie Anorganică și Chimie Organică pentru Bacalaureat – “Cu UPT învăț CHIMIE

Refacerea unui învățământ de calitate bazat pe o educaţie eficientă necesită o implicare împărtăşită de întreg corpul profesoral al unei comunități locale și pornind de la acest prim desiderat, un colectiv de cadre didactice de la Facultatea de Chimie Industrială și Ingineria Mediului își exprimă disponibilitatea de a spijini în mod activ elevii din clasa a XII-a la disciplinele Chimie Anorganică și Chimie Organică, în vederea recuperării materiei restante și a aprofundării cunoștințelor acumulate în această perioadă atipică de predare online. Chiar dacă sunt adresate în special potențialilor săi studenți, indiferent de facultatea pentru care optează și independent de forma admiterii (concurs cu probe de verificare a cunoștințelor sau concurs de dosare), participanților la cursuri nu li se solicită nici un fel de angajament faţă de UPT.

Programul de Meditații gratuite la discipinele Chimie Anorganică și Chimie Organică intitulat “Cu UPT  învăț CHIMIE” vine în întâmpinarea elevilor de liceu care se pregătesc pentru examenul de bacalaureat oferind cursuri gratuite de pregătire predate de cadre didactice universitare din Facultatea de Chimie Industrială și Ingineria Mediului din cadrul Universității Politehnica Timișoara prin care se urmărește aprofundarea cunoștințelor în domeniile menționate, formarea de competențe necesare absolvenților de liceu, precum și familiarizarea elevilor cu cerințele subiectelor pentru susținerea examenului de bacalaureat.

Concret, se vor organiza două grupe de elevi care vor urma sedințele de meditații la cele două discipline propuse, Chimie Anorganică și Chimie Organică, conform unei structuri și succesiuni a temelor predate stabilite pe baza Programelor aprobate pentru probele scrise din cadrul Examenul național de bacalaureat din anul școlar 2022-2023, specificate în OMEC 873/05.09.2022Sedințele de pregătire sunt gratuite pentru elevii înscriși în acest program și se vor desfășura online pe platforma Zoom Conference, simultan pentru cele două grupe, în perioada 11 martie – 10 iunie 2023 în fiecare zi de sâmbătă, în intervalul orar 12-14.

Elevii care doresc să participe la Programul de Meditații Gratuite “Cu UPT învăț CHIMIE” se pot înscrie până în data de 18 martie 2023 completând online formularul accesibil prin accesare link-ului: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSesaXcQad4L8kP0QDfLbh7cOUmTLSB-b1O8Wx9QLPWQFZOwOw/viewform?usp=pp_url

sau prin scanarea codului QR afișat.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Programul de MEDITAȚII GRATUITE la Chimie Anorganică și Chimie Organică pentru Bacalaureat – “Cu UPT învăț CHIMIE

Pandemia cu SARS-COV2 din ultimii 2 ani a perturbat semnificativ procesul de învățământ nu numai în modul său de desfășurare, prin trecerea de la un sistem clasic, bazat pe predare față în față, la un sistem exclusiv online, în care transmiterea cunoștințelor către elevi a fost realizată prin intermediul echipamentelor IT și a dispozitivelor smart sau la variantă mixtă, hibridă, pațial clasic și parțial online, ci și la nivelul calității actului de predare-învăţare și a furnizării serviciilor de educaţie, adâncind inegalităţile sociale existente la nivel local, național și global. De multe ori, calitatea internetului sau absenţa, vechimea și performanțele dispozitivelor digitale au reprezentant impedimente majore în procesul de transmitere a cunoștintelor. Totodată infrastructura deficitară existentă în unele zonele rurale au condus la disfuncționalități ale procesului didactic.

Refacerea unui învățământ de calitate bazat pe o educaţie eficientă necesită o implicare împărtăşită de întreg corpul profesoral al unei comunități locale și pornind de la acest prim desiderat, un colectiv de cadre didactice de la Facultatea de Chimie Industrială și Ingineria Mediului își exprimă disponibilitatea de a spijini în mod activ elevii din clasa a XII-a la disciplinele Chimie Anorganică și Chimie Organică, în vederea recuperării materiei restante și a aprofundării cunoștințelor acumulate în această perioada atitpică de predare online.

Programul de Meditații gratuite la discipinele Chimie Anorganică și Chimie Organică intitulat “Cu UPT  învăț CHIMIE” vine în întâmpinarea elevilor de liceu care se pregătesc pentru examenul de bacalaureat oferind cursuri gratuite de pregătire predate de cadre didactice universitare din Facultatea de Chimie Industrială și Ingineria Mediului din cadrul Universității Politehnica Timișoara prin care se urmărește aprofundarea cunoștințelor în domeniile menționate, formarea de competențe necesare absolvenților de liceu, precum și familiarizarea elevilor cu cerințele subiectelor pentru susținerea examenului de bacalaureat.

Concret, se vor organiza două grupe de elevi care vor urma sedințele de meditații la cele două discipline propuse, Chimie Anorganică și Chimie Organică, conform unei structuri și succesiuni a temelor predate stabilite pe baza Programelor aprobate pentru probele scrise din cadrul Examenul național de bacalaureat din anul școlar 2021-2022, specificate în OMEC 3237/05.02.2021. Sedințele de pregătire sunt gratuite pentru elevii înscriși în acest program și se vor desfășura online pe platforma Zoom Conference, simultan pentru cele două grupe, în perioada 19 februarie – 7 mai 2022 în fiecare zi de sâmbătă, în intervalul orar 12-14.

Elevii care doresc să participe la Programul de Meditații Gratuite “Cu UPT învăț CHIMIE” se pot înscrie până în data de 26 februarie 2022 completând online formularul accesibil prin accesare link-ului: https://forms.gle/ftKwKxRyd3crAnBB7 sau prin scanarea codului QR de mai jos.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2020-2021

Programul de MEDITAȚII GRATUITE la Chimie Anorganică și Chimie Organică pentru Bacalaureat – “Cu UPT învăț CHIMIE”

       Pandemia cu SARS-COV2 din ultimele aproximativ 13 luni a perturbat semnificativ procesul de învățământ nu numai în modul său de desfășurare, prin trecerea de la un sistem clasic, bazat pe predare față în față, la un sistem exclusiv online, în care transmiterea cunoștințelor către elevi a fost realizată prin intermediul echipamentelor IT și a dispozitivelor smart sau la variantă mixtă, hibridă, pațial clasic și parțial online, ci și la nivelul calității actului de predare-învăţare și a furnizării serviciilor de educaţie, adâncind inegalităţile sociale existente la nivel local, național și global. De multe ori, calitatea internetului sau absenţa, vechimea și performanțele dispozitivelor digitale au reprezentant impedimente majore în procesul de transmitere a cunoștintelor. Totodată infrastructura deficitară existentă în unele zonele rurale au condus la disfuncționalități ale procesului didactic.


       Refacerea unui învățământ de calitate bazat pe o educaţie eficientă necesită o implicare împărtăşită de întreg corpul profesoral al unei comunități locale și pornind de la acest prim desiderat, un colectiv de cadre didactice de la Facultatea de Chimie Industrială și Ingineria Mediului își exprimă disponibilitatea de a spijini în mod activ elevii din clasa a XII-a la disciplinele Chimie Anorganică și Chimie Organică, în vederea recuperării materiei restante și a aprofundării cunoștințelor acumulate în această perioada atitpică de predare online.


       Programul de Meditații gratuite la discipinele Chimie Anorganică și Chimie Organică intitulat “Cu UPT învăț CHIMIE” vine în întâmpinarea elevilor de liceu care se pregătesc pentru examenul de bacalaureat oferind cursuri gratuite de pregătire predate de cadre didactice universitare din Facultatea de Chimie Industrială și Ingineria Mediului din cadrul Universității Politehnica Timișoara prin care se urmărește aprofundarea cunoștințelor în domeniile menționate, formarea de competențe necesare absolvenților de liceu, precum și familiarizarea elevilor cu cerințele subiectelor pentru susținerea examenului de bacalaureat.


       Concret, se vor organiza două grupe de elevi care vor urma sedințele de meditații la cele două discipline propuse, Chimie Anorganică și Chimie Organică, conform unei structuri și succesiuni a temelor predate stabilite pe baza Programelor aprobate pentru probele scrise din cadrul Examenul național de bacalaureat din anul școlar 2020-2021, specificate în OMEC 3237/05.02.2021. Sedințele de pregătire sunt gratuite pentru elevii înscriși în acest program și se vor desfășura online pe platforma Zoom Conference, simultan pentru cele două grupe, în perioada 16 aprilie – 25 iunie 2021 în fiecare zi de sâmbătă, în intervalul orar 12-14.


Elevii care doresc să participe la Programul de Meditații Gratuite “Cu UPT învăț CHIMIEse pot înscrie în perioada 2 - 15 aprilie 2021 completând online formularul disponibil aici: https://forms.gle/b7LDaXQ5LyABi17i9  sau prin scanarea codului QR de mai jos.

tempobet
Tablet Servisi