EcoSmarTim - Educaţia ecologică salvează mediul 2024

Regulament Concurs EcoSmarTim-2024_PDF 

Facultatea de Chimie Industrialǎ şi Ingineria Mediului din cadrul Universităţii Politehnica Timişoara are plăcerea de a vă invita la Concursul Naţional de Idei şi Proiecte în domeniul Protecției Mediului: „Educaţia ecologică salvează mediul - EcoSmarTim (ediţia a VIII-a desfășurată hibrid fizic și on-line) în cadrul manifestării Politehnica Timișoara – un pas spre viitorul tău! (ediția a XI -a).

            Chiar și în contextul complicat actual, generat de pandemia de coronavirus, organizatorii concursului: cadrele didactice din Facultatea de Chimie Industrială și Ingineria Mediului și studenți reprezentanți ai Ligii studenților chimiști din Timișoara, doresc să fie alături de profesorii de liceu din specialitățile conexe tematicii Concursului EcoSmarTim și elevii acestora cu preocupări în domeniul protecţiei mediului, creativi, cu abilităţi practice şi cunoştinţe solide în subiectele propuse.

            Concursul va reuni sub apelul „Educaţia ecologică salvează mediul" elevi, studenți și cadre didactice din învățământul preuniversitar și universitar, într-o perioadă de schimbări interne și internaționale istorice la nivel educațional, social și economic, dar și de acțiuni fără precedent în sensibilizarea populației și factorilor de decizie cu privire la problemele legate de poluare.

Principalele subiecte propuse pentru proiectele participante la concursul EcoSmarTim

 1. Tehnologii nepoluante;
 2. Managementul, procesarea şi valorificarea deşeurilor;
 3. Tratarea si epurarea apei;
 4. Purificarea gazelor şi eliminarea mirosurilor;
 5. Monitorizarea parametrilor de mediu, sisteme/senzori de mǎsurare a poluanţilor;
 6. Producerea, stocarea şi utilizarea hidrogenului;
 7. Surse electrochimice moderne (pile de combustie, acumulatori, baterii);
 8. Coroziune/protectie anticorozivă;
 9. Utilizarea energiei solare;
 10. “Chimia verde”;
 11. Reducerea consumurilor de apǎ, energie şi materii prime;
 12. Conservarea biodiversitǎţii;
 13. Bioenergie: biogaz, biodiesel, bioetanol, biomasǎ;

             În cadrul concursului EcoSmarTim se pot înscrie echipe constituite din maxim 2 elevi (clasele IX – XII) coordonaţi de un profesor (de chimie, ecologie, biologie, fizică sau care predă discipline tehnice și tehnologice în licee și colegii de profil tehnic).

            Regulamentul Concursului Naţional de Idei şi Proiecte în domeniul Protectiei Mediului: „Educaţia ecologică salvează mediul - EcoSmarTim ediția 2024 este accesibil AICI.

            Termene limită pentru:

            Înscrierea echipelor participante se face prin completarea fișierului

            google forms: https://forms.gle/YBLfjeMHVKzDCdf59. Termen limită: 12.04.2024

            Selecţia echipelor calificate pentru etapa finală: 13.04.2024

            Finala concursului: 19.04.2024

 Echipele participante la etapa finală vor fi ierarhizate funcţie de rezultatele jurizării concursului, iar câștigătorilor le vor fi acordate diplome de premiere și mențiuni. De asemenea, tuturor participanţilor la concurs, elevi și profesori coordonatori, li se vor trimite diplome de participare.

            Elevii care vor obţine la Concursul național de idei și proiecte în domeniul protecției mediului – „EDUCAȚIA ECOLOGICĂ SALVEAZĂ MEDIUL – EcoSmarTim locurile I, II sau III vor fi admişi fără concurs de admitere pe locurile fără taxă (bugetate) la Facultatea de Chimie Industrialǎ şi Ingineria Mediului – domeniul Ingineria Mediului din cadrul Universității Politehnica Timişoara.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EcoSmarTim - Educaţia ecologică salvează mediul - 2023

            Facultatea de Chimie Industrialǎ şi Ingineria Mediului din cadrul Universităţii Politehnica Timişoara are plăcerea de a vă invita la Concursul Naţional de Idei şi Proiecte în domeniul Protecției Mediului: „Educaţia ecologică salvează mediul - EcoSmarTim (ediţia a VII-a desfășurată on-line) în cadrul manifestării Politehnica Timișoara – un pas spre viitorul tău! (ediția a X-a).

              Chiar și în contextul complicat actual, generat de pandemia de coronavirus, organizatorii concursului: cadrele didactice din Facultatea de Chimie Industrială și Ingineria Mediului și studenți reprezentanți ai Ligii studenților chimiști din Timișoara, doresc să fie alături de profesorii de liceu din specialitățile conexe tematicii Concursului EcoSmarTim și elevii acestora cu preocupări în domeniul protecţiei mediului, creativi, cu abilităţi practice şi cunoştinţe solide în subiectele propuse.

              Concursul va reuni sub apelul „Educaţia ecologică salvează mediul" elevi, studenți și cadre didactice din învățământul preuniversitar și universitar într-o ediție inedită, desfășurată on-line într-o perioadă de schimbări interne și internaționale istorice la nivel educațional, social și economic, dar în același timp, într-o zi de sărbătoare internațională a mediului înconjurător, o zi de sensibilizare a populației și factorilor de decizie cu privire la problemele legate de poluare.

Principalele subiecte propuse pentru proiectele participante la concursul EcoSmarTim:

a) Grija pentru mediul inconjurator dincolo de pandemia COVID-19;

b) Tehnologii nepoluante;

c) Managementul, procesarea şi valorificarea deşeurilor;

d) Tratarea si epurarea apei;

e) Purificarea gazelor şi eliminarea mirosurilor;

f) Monitorizarea parametrilor de mediu, sisteme/senzori de mǎsurare a poluanţilor;

g) Producerea, stocarea şi utilizarea hidrogenului;

h) Surse electrochimice moderne (pile de combustie, acumulatori, baterii);

i) Coroziune/protectie anticorozivă;

j) Utilizarea energiei solare;

k) “Chimia verde”;

l) Reducerea consumurilor de apǎ, energie şi materii prime;

m) Conservarea biodiversitǎţii;

n) Bioenergie: biogaz, biodiesel, bioetanol, biomasǎ;

o) Biotehnologii.

 

              În cadrul concursului EcoSmarTim se pot înscrie echipe constituite din maxim 2 elevi (clasele IX – XII) coordonaţi de un profesor (de chimie, ecologie, biologie, fizică sau care predă discipline tehnice și tehnologice în licee și colegii de profil tehnic).

            Regulamentul Concursului Naţional de Idei şi Proiecte în domeniul Protectiei Mediului: „Educaţia ecologică salvează mediul - EcoSmarTim este accesibil AICI.

              Termene limită pentru:

              Înscrierea echipelor participante se face prin completarea fișierului google forms: https://forms.gle/jvoXu14WVPsYoG9NA. Termen limită: 18.04.2023.

              Selecţia echipelor calificate pentru etapa finală: 20.04.2023.

              Finala concursului: 22.04.2023.

 

In acest an etapa finală a concursului EcoSmarTim se vă desfășura în 2 secțiuni:

· Format fizic în sala B17 a Facultății de Chimie Industrială și Ingineria Mediului – clasele a XI-a și a XII-a. (obs. Cheltuielile de cazare și masă a echipelor calificate vor fi asigurate de către organizatorii concursului – Universitatea Politehnica Timișoara);

· Sesiune online pe platforma Zoom Conferences – pentru clasele a IX-a și a X-a.

              Echipele participante la etapa finală vor fi ierarhizate funcţie de rezultatele jurizării concursului, iar câștigătorilor le vor fi acordate diplome de premiere și mențiuni. De asemenea, tuturor participanţilor la concurs, elevi și profesori coordonatori, li se vor trimite diplome de participare.

              Elevii care vor obţine la Concursul național de idei și proiecte în domeniul protecției mediului – „EDUCAȚIA ECOLOGICĂ SALVEAZĂ MEDIUL – EcoSmarTim locurile I, II sau III vor fi admişi fără concurs de admitere pe locurile fără taxă (bugetate) la Facultatea de Chimie Industrialǎ şi Ingineria Mediului – domeniul Ingineria Mediului din cadrul Universității Politehnica Timişoara.

              Lucrările premianților vor fi mediatizate prin postare pe site-urile Facultății de Chimie Industrială și Ingineria Mediului.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EcoSmarTim - Educaţia ecologică salvează mediul 2022

Facultatea de Chimie Industrialǎ şi Ingineria Mediului din cadrul Universităţii Politehnica Timişoara are plăcerea de a vă invita la Concursul Naţional de Idei şi Proiecte în domeniul Protecției Mediului: „Educaţia ecologică salvează mediul - EcoSmarTim (ediţia a VI-a desfășurată on-line) în cadrul manifestării Politehnica Timișoara – un pas spre viitorul tău! (ediția a IX-a).

            Chiar și în contextul complicat actual, generat de pandemia de coronavirus, organizatorii concursului: cadrele didactice din Facultatea de Chimie Industrială și Ingineria Mediului și studenți reprezentanți ai Ligii studenților chimiști din Timișoara, doresc să fie alături de profesorii de liceu din specialitățile conexe tematicii Concursului EcoSmarTim și elevii acestora cu preocupări în domeniul protecţiei mediului, creativi, cu abilităţi practice şi cunoştinţe solide în subiectele propuse.

            Concursul va reuni sub apelul „Educaţia ecologică salvează mediul" elevi, studenți și cadre didactice din învățământul preuniversitar și universitar într-o ediție inedită, desfășurată on-line într-o perioadă de schimbări interne și internaționale istorice la nivel educațional, social și economic, dar în același timp, într-o zi de sărbătoare internațională a mediului înconjurător, o zi de sensibilizare a populației și factorilor de decizie cu privire la problemele legate de poluare.

Principalele subiecte propuse pentru proiectele participante la concursul EcoSmarTim

 1. Grija pentru mediul inconjurator dincolo de pandemia COVID-19;
 2. Tehnologii nepoluante;
 3. Managementul, procesarea şi valorificarea deşeurilor;
 4. Tratarea si epurarea apei;
 5. Purificarea gazelor şi eliminarea mirosurilor;
 6. Monitorizarea parametrilor de mediu, sisteme/senzori de mǎsurare a poluanţilor;
 7. Producerea, stocarea şi utilizarea hidrogenului;
 8. Surse electrochimice moderne (pile de combustie, acumulatori, baterii);
 9. Coroziune/protectie anticorozivă;
 10. Utilizarea energiei solare;
 11. “Chimia verde”;
 12. Reducerea consumurilor de apǎ, energie şi materii prime;
 13. Conservarea biodiversitǎţii;
 14. Bioenergie: biogaz, biodiesel, bioetanol, biomasǎ;
 15. Biotehnologii

            În cadrul concursului EcoSmarTim se pot înscrie echipe constituite din maxim 2 elevi (clasele IX – XII) coordonaţi de un profesor (de chimie, ecologie, biologie, fizică sau care predă discipline tehnice și tehnologice în licee și colegii de profil tehnic).

            Regulamentul Concursului Naţional de Idei şi Proiecte în domeniul Protectiei Mediului: „Educaţia ecologică salvează mediul - EcoSmarTim este accesibil AICI.

            Termene limită pentru:

            Înscrierea echipelor participante se face prin completarea fișierului google forms: https://forms.gle/jgDXmNyvhss49nX18. Termen limită: 10.04.2022.

            Selecţia echipelor calificate pentru etapa finală: 11.04.2022.

            Finala concursului: 14.04.2022.

            Echipele participante la etapa finală vor fi ierarhizate funcţie de rezultatele jurizării concursului, iar câștigătorilor le vor fi acordate diplome de premiere și mențiuni. De asemenea, tuturor participanţilor la concurs, elevi și profesori coordonatori, li se vor trimite diplome de participare.

            Elevii care vor obţine la Concursul național de idei și proiecte în domeniul protecției mediului – „EDUCAȚIA ECOLOGICĂ SALVEAZĂ MEDIUL – EcoSmarTim locurile I, II sau III vor fi admişi fără concurs de admitere pe locurile fără taxă (bugetate) la Facultatea de Chimie Industrialǎ şi Ingineria Mediului – domeniul Ingineria Mediului din cadrul Universității Politehnica Timişoara.

            Lucrările premianților vor fi mediatizate prin postare pe site-urile Facultății de Chimie Industrială și Ingineria Mediului.

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

REZULTATELE JURIZĂRII și PREMIEREA

Secțiunea 1;     Secțiunea 2;     Secțiunea 3;

    Facultatea de Chimie Industrialǎ şi Ingineria Mediului din cadrul Universităţii Politehnica Timişoara are plăcerea de a vă invita la Concursul Naţional de Idei şi Proiecte în domeniul Protecției Mediului: „Educaţia ecologică salvează mediul - EcoSmarTim (ediţia a V-a desfășurată on-line) în cadrul manifestării Politehnica Timișoara – un pas spre viitorul tău! (ediția a VII-a).

         Chiar și în contextul complicat actual, generat de pandemia de coronavirus, organizatorii concursului: cadrele didactice din Facultatea de Chimie Industrială și Ingineria Mediului și studenți reprezentanți ai Ligii studenților chimiști din Timișoara, doresc să fie alături de profesorii de liceu din specialitățile conexe tematicii Concursului EcoSmarTim și elevii acestora cu preocupări în domeniul protecţiei mediului, creativi, cu abilităţi practice şi cunoştinţe solide în subiectele propuse. 

        Concursul va reuni sub apelul „Educaţia ecologică salvează mediul" elevi, studenți și cadre didactice din învățământul preuniversitar și universitar într-o nouă ediție inedită, desfășurată on-line într-o perioadă de schimbări interne și internaționale istorice la nivel educațional, social și economic, dar în același timp, o perioadă de sensibilizare a populației și factorilor de decizie de la nivel national și internațional cu privire la problemele legate de poluarea mediului înconjurător.

            Principalele subiecte propuse pentru proiectele participante la concursul EcoSmarTim:
a) Grija pentru mediul inconjurator dincolo de pandemia COVID-19;
b) Tehnologii nepoluante;
c) Managementul, procesarea şi valorificarea deşeurilor;
d) Tratarea si epurarea apei;
e) Purificarea gazelor şi eliminarea mirosurilor;
f) Monitorizarea parametrilor de mediu, sisteme/senzori de mǎsurare a poluanţilor;
g) Producerea, stocarea şi utilizarea hidrogenului;
h) Surse electrochimice moderne (pile de combustie, acumulatori, baterii);
i) Coroziune/protectie anticorozivă;
j) Utilizarea energiei solare;
k) “Chimia verde”;
l) Reducerea consumurilor de apǎ, energie şi materii prime;
m) Conservarea biodiversitǎţii;
n) Bioenergie: biogaz, biodiesel, bioetanol, biomasǎ;
o) Biotehnologii.

           În cadrul concursului EcoSmarTim se pot înscrie echipe constituite din maxim 2 elevi (clasele IX – XII) coordonaţi de un profesor (de chimie, ecologie, biologie, fizică sau care predă discipline tehnice și tehnologice în licee și colegii de profil tehnic).


           Regulamentul Concursului Naţional de Idei şi Proiecte în domeniul Protectiei Mediului: „Educaţia ecologică salvează mediul - EcoSmarTim este accesibil AICI.

           Termene limită pentru:

            Înscrierea echipelor participante prin transmiterea în format electronic a proiectului (prezentarea Power Point) și a rezumatului acestuia (format Word - max. 1 pagină), și a formularului de înscriere pe adresa de e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.. Termen limită: 20.04.2021.

            Selecţia echipelor calificate pentru etapa finală: 21.04.2021.

            Finala concursului : 23.04.2021

            Formular de inscriere EcoSmartTim - Editia aV-a online-2021

       

           Echipele participante la etapa finală vor fi ierarhizate funcţie de rezultatele jurizării concursului, iar câștigătorilor le vor fi acordate diplome de premiere și mențiuni. De asemenea, tuturor participanţilor la concurs, elevi și profesori coordonatori, li se vor trimite diplome de participare.


            Elevii care vor obţine la Concursul național de idei și proiecte în domeniul protecției mediului – „EDUCAȚIA ECOLOGICĂ SALVEAZĂ MEDIUL – EcoSmarTim” locurile I, II sau III vor fi admişi fără concurs de admitere pe locurile fără taxă (bugetate) la Facultatea de Chimie Industrialǎ şi Ingineria Mediului – domeniul Ingineria Mediului din cadrul Universității Politehnica Timişoara.

            Rezumatul lucrărilor (aproximativ 1 pagină) prezentate în cadrul Concursului național de idei și proiecte în domeniul protecției mediului – „EDUCAȚIA ECOLOGICĂ SALVEAZĂ MEDIUL – EcoSmarTim” va fi publicat în format electronic (pe CD).
             Lucrările premianților vor fi mediatizate prin postare pe site-ul Facultății de Chimie Industrială și Ingineria Mediului.

 

tempobet
Tablet Servisi