Departamentul CAICON (Chimie Aplicată și Ingineria Compușilor Organici și Naturali)

Originea departamentului CAICON se regăsește în specializările și colectivele existente odată cu înființarea Facultății de Chimie Industrială în 1948 și cele ulterioare, apărute ca urmare a dezvoltării masive a industriei chimice.

Catedrele care coordonau specializările de Tehnologia Compușilor Organici (TCO) și Tehnologia Compușilor Macromoleculari (TCM), iar mai târziu Ingineria Prelucrării Produselor Naturale (IPPN-viitoarea Chimie Alimentară) s-au reunit în Catedra de Chimie și Tehnologii Organice. În anul 2005 ca urmare a necesităților de reorganizare structurală a Facultății de Chimie Industrială și Ingineria Mediului, Catedra de Chimie și Tehnologii Organice și Catedra de Inginerie Chimică (coordonatoarea disciplinelor de Fenomene de Transfer, Automatizări, Optimizări la toate specializările din facultate) s-au unit formând actualul departament CAICON în anul 2005.

Din punct de vedere didactic departamentul CAICON coordonează o parte din disciplinele trunchiului comun din ciclul de licență, sau discipline comune tuturor specializărilor din ciclul licență (Utilizarea și programarea calculatoarelor, Știința materialelor, Chimie organică, Biochimie, Hidrodinamică, Transfer termic, Transfer de masă, Automatizări în industria chimică, Optimizarea proceselor chimice, Reactoare, Proiectare asistată), respectiv master (Algoritmi și software pentru simularea proceselor, Designul proceselor industriale, Modelarea nanostructurilor). De asemenea coordonează patru discipline la Facultatea de Management în Producție și Transporturi (Fenomene de transfer, operații unitare si utilaje, Tehnologie chimică organică și biotehnologii, Automatizări în industria chimică, Tehnologia produselor macromoleculare naturale și sintetice).

La ora actuală Departamentul CAICON coordonează o specializare la licență în domeniul Ingineriei Chimice: Chimia și Ingineria Substanțelor Organice, Petrochimie și Carbochimie și o specializare în domeniul Ingineriei Produselor Alimentare: Controlul și Expertiza Produselor Alimentare.

În cadrul ciclului de master departamentul CAICON coordonează două specializări de master în domeniul Ingineriei Chimice: Produse de Sinteză Organică Fină, Semisinteză și Naturale, respectiv Controlul și Avizarea Produselor Alimentare.

În cadrul departamentului există trei conducători de doctorat în domeniul ingineriei chimice.

Activitatea de cercetare se desfășoară de către colectivele departamentului în Centrul de Cercetări în Chimia și Ingineria Compușilor Organici, Macromoleculari și Naturali. De asemenea Centrul de cercetare beneficiază și de participarea unui colectiv de la disciplina de Chimie fizică din cadrul departamentului CAICAM. Direcțiile majore de cercetare sunt: Sinteza Organică, Analiza spectroscopică (IR, RMN, UV-VIZ, SM), cromatografică (GC, HPLC), termică (TG, DTA, DSC), Matrice polimere, Sisteme supramoleculare, Materiale noi, Ingineria chimică, Chimie computațională (topologie, mecanică moleculară, metode cuantochimice).

Vizibilitatea internațională este concretizată pe lângă articolele publicate și de relațiile de colaborare cu alte universități prin programe SOCRATES/ERASMUS sau relații de colaborare directă a cadrelor didactice: Technische Universität Braunschweig (Germania), Wageningen University and Research (Olanda), Universitatea din Sevilla (Spania), Ecole des Mines Alby (Franța), Technische Universität Graz (Austria).

Cadre didactice din departamentul CAICON sunt implicate în colectivele științifice și editoriale ale unor reviste internaționale: Food Chemistry (Elsevier), Food Research International (Elsevier), Beilstein Journal of Nanotechnology (Beilstein Institute), ARKIVOC, IET Micro & Nano Letters, Journal of the Serbian Chemical Society, sau locale: Buletinului Științific al UPT – seria Chimie (Chem. Bull. UPT).

tempobet
Tablet Servisi