Suta, M.V.; Perju,D.,Şuta,M.,Silaghi Perju,D.,Posibilităţi de îmbunătăţire a performanţelor sistemelor de reglare a debitelor mici de fluide cu ajutorul elementelor de execuţie pneumatice de joasă presiune,Revista de Chimie, 51 (12), 919 – 923, 2000,12,Romania, ISSN 0034-7752

Suta, M.V.; Perju,D.,Şuta,M.,Rusnac, C., Brusturean, G.A.,Contribuţii la studiul transferului de căldură utilizând sisteme analog numerice, Revista de Chimie,  54 (3), 250 – 255, 2003, 3, Romania, ISSN 0034-7752
Suta, M.V.; Gabor, L.,Tanasie, C., Şuta , M.,Studiul procesului de absorbtie a CO2 în solutie de K2CO3 cu promotori, Revista de Chimie, 54 (11), 916-918,2003,11, România, ISSN 0034-7752
Suta, M.V.; Perju,D.,Şuta,M.,Utilizarea echipamentelor pneumatice de joasă presiune la sinteza experimentală a sistemelor automate din instalaţii de laborator şi cercetare, Revista de Chimie, 55(1), 42-46 ,2004, Romania, ISSN 0034-7752
Suta, M.V.; Perju,D.,Şuta,M.,Îmbunătăţirea performanţelor debitmetrelor cu strat limită termic prin utilizarea sistemelor analog numerice, Revista de Chimie, 55(8), 605-608 , 2004, Romania, ISSN 0034-7752
Suta, M.V.; Prol, T., Todinca, T., Suta, M., Friedl, A., Acid gas absortion in trickle flow columns- Modelling of the residence time distribution of a pilot plant , Chemical Engineering and Processing, 46 (3), 262-270 ,2006,   Elsevier, Anglia, ISSN: 0255-2701

tempobet
Tablet Servisi