Admitere online - Sesiunea septembrie 2020

Rezultate admitere - runda 1

Tip concurs de admitere: CONCURS DE DOSARE (Media de admitere = Media la bacalaureat)

Calendar admitere: Înscriere candidati: 03.09.2020 - 12.09.2020, ora 13.00

                                                                  Online: prin platforma ENROLL                                       

                                                                Fizic: Timișoara, bd-ul Vasile Parvan, nr, 6, etaj 2, sala B18. 

                             Confirmări runda 1: 14.09.2020, ora 10.00 - 15.09.2020, ora 16.00

Locuri scoase la concurs pentru anul universitar 2020/2021

 Domeniul de licență 

Specializări

Locuri fără taxă

Locuri   cu taxă

INGINERIE CHIMICĂ

1. Chimia și Ingineria Substanțelor Organice, Petrochimie și Carbochimie

2. Ingineria Substanțelor Anorganice și Protecția Mediului

19 10

INGINERIA MEDIULUI

1. Ingineria și Protecția Mediului în Industrie

23 10

INGINERIA PRODUSELOR ALIMENTARE

1. Controlul și Expertiza Produselor Alimentare

11  10

Condiții pentru admitere fără concurs

Taxe aferente concursului de admitere:

 • taxa de înscriere: 100 lei – se achită la înscriere,
 • taxa de confirmare: 100 lei – se achită după afișarea rezultatelor, la confirmare.

Acte necesare la dosarul de înscriere:

 A. Candidaţi cu bacalaureatul promovat în anul 2020

 1. Fişa de înscriere (se va completa online la înscriere: http://admitere.upt.ro/).
 2. Diploma de bacalaureat sau diplomă echivalentă, în original. Provizoriu se acceptă adeverinţă substitut de diplomă sau copii legalizate după aceasta sau după diplomă, dar, în etapa de confirmări programată imediat după afișarea rezultatelor, neprezentarea diplomei de bacalaureat în original conduce la descalificarea celor în cauză de la formele de învățământ fără taxă.
 3. Copie după foaia matricolă cu notele obținute pe parcursul liceului (copia  va  fi autentificată de comisia de admitere a facultăţii).
 4. Copie certificat de naştere.
 5. Copie carte de identitate.
 6. Adeverinţă medicală.
 7. 4 fotografii color tip diplomă.
 8. Dovada achitării taxei de înscriere (chitanţă ce se obține la fața locului).
 9. Acte scutire taxă de înscriere*(după caz, cf. art. 24 din Metodologie admitere).
 10. Dosar plic

B.Candidaţi bacalaureaţi / studenţi / licenţiaţi / cu bacalaureatul promovat înainte de 2020

1–10 Conform celor de la punctul A
11. Adeverinţă de student şi foaia matricolă parţială (candidaţi deja studenţi).
12. Diplomă de licenţă şi foaie matricolă –original / copie legalizată / autentificată de comisia de admitere a facultăţii (candidaţi licențiați).
13. Declaraţie notarială privind nefinanţarea/finanţarea anterioară de la bugetul statului (candidaţii studenţii vor preciza universitatea/facultatea şi numărul semestrelor finanţate; candidaţii bacalaureaţi înainte de 2020 vor preciza că nu au deţinut calitatea de student).

* Acte scutire taxă de înscriere

 • Candidaţi orfani de ambii părinţi - Copii legalizate după certificatele de deces ale părinţilor;
 • Candidaţi care provin de la o casă de copii – Adeverinţă de la casa de copii;
 • Candidaţi orfani de un părinte decedat în Revoluţia din Decembrie 1989 – Copie legalizată a certificatului de deces al părintelui;
 • Candidaţi care au fost răniţi în Revoluţia din Decembrie 1989 –Copie legalizată după certificatul medical sau după un alt act cu valabilitate legală;
 • Candidaţi al căror părinte sau susţinător legal este angajat în sectorul învăţământ bugetar  - Adeverinţă de la locul demuncă al părintelui;
 • Angajaţi ai UPT - Adeverinţa de angajat al UPT

Alte documente utile pot fi consultate AICI.

 

Admitere online - Sesiunea iulie 2020

Rezultate admitere - runda 2

Rezultate admitere - runda 1

Tip concurs de admitere: CONCURS DE DOSARE (Media de admitere = Media la bacalaureat)

Calendar admitere: Inscriere candidati: 06 iulie - 18 iulie 2020 

                             Confirmări runda I: 20 iulie - 22 iulie 2020 

Prezentare ofertă educațională 2020-2021 / prezentare facilități 

Locuri scoase la concurs pentru anul universitar 2020/2021

 Domeniul de licență 

Specializări

Locuri fără taxă

Locuri   cu taxă

INGINERIE CHIMICĂ

1. Chimia și Ingineria Substanțelor Organice, Petrochimie și Carbochimie

2. Ingineria Substanțelor Anorganice și Protecția Mediului

55 25

INGINERIA MEDIULUI

1. Ingineria și Protecția Mediului în Industrie

30 20

INGINERIA PRODUSELOR ALIMENTARE

1. Controlul și Expertiza Produselor Alimentare

33  12

Condiții pentru admitere fără concurs

Taxe aferente concursului de admitere:

 • taxa de înscriere: 100 lei – se achită la înscriere,
 • taxa de confirmare: 100 lei – se achită după afișarea rezultatelor, la confirmare.

Acte necesare la dosarul de înscriere:

 A. Candidaţi cu bacalaureatul promovat în anul 2020

 1. Fişa de înscriere (se va completa online la înscriere: http://admitere.upt.ro/).
 2. Diploma de bacalaureat sau diplomă echivalentă, în original. Provizoriu se acceptă adeverinţă substitut de diplomă sau copii legalizate după aceasta sau după diplomă, dar, în etapa de confirmări programată imediat după afișarea rezultatelor, neprezentarea diplomei de bacalaureat în original conduce la descalificarea celor în cauză de la formele de învățământ fără taxă.
 3. Copie după foaia matricolă cu notele obținute pe parcursul liceului (copia  va  fi autentificată de comisia de admitere a facultăţii).
 4. Copie certificat de naştere.
 5. Copie carte de identitate.
 6. Adeverinţă medicală.
 7. 4 fotografii color tip diplomă.
 8. Dovada achitării taxei de înscriere (chitanţă ce se obține la fața locului).
 9. Acte scutire taxă de înscriere*(după caz, cf. art. 24 din Metodologie admitere).
 10. Dosar plic

B.Candidaţi bacalaureaţi / studenţi / licenţiaţi / cu bacalaureatul promovat înainte de 2020

1–10 Conform celor de la punctul A
11. Adeverinţă de student şi foaia matricolă parţială (candidaţi deja studenţi).
12. Diplomă de licenţă şi foaie matricolă –original / copie legalizată / autentificată de comisia de admitere a facultăţii (candidaţi licențiați).
13. Declaraţie notarială privind nefinanţarea/finanţarea anterioară de la bugetul statului (candidaţii studenţii vor preciza universitatea/facultatea şi numărul semestrelor finanţate; candidaţii bacalaureaţi înainte de 2020 vor preciza că nu au deţinut calitatea de student).

* Acte scutire taxă de înscriere

 • Candidaţi orfani de ambii părinţi - Copii legalizate după certificatele de deces ale părinţilor;
 • Candidaţi care provin de la o casă de copii – Adeverinţă de la casa de copii;
 • Candidaţi orfani de un părinte decedat în Revoluţia din Decembrie 1989 – Copie legalizată a certificatului de deces al părintelui;
 • Candidaţi care au fost răniţi în Revoluţia din Decembrie 1989 –Copie legalizată după certificatul medical sau după un alt act cu valabilitate legală;
 • Candidaţi al căror părinte sau susţinător legal este angajat în sectorul învăţământ bugetar  - Adeverinţă de la locul demuncă al părintelui;
 • Angajaţi ai UPT - Adeverinţa de angajat al UPT

Alte documente utile pot fi consultate AICI.

tempobet
Tablet Servisi