Domeniul de licenta: Inginerie Chimica

Fisele disciplinelor

Anul I - Inginerie Chimică

Semestrul I Semestrul II
 Algebră și geometrie  Fizică
 Știința materialelor  Analiză matematică
 Chimie anorganică I  Chimie anorganică II
 Utilizarea și programarea calculatoarelor  Chimie analitică I
 Chimie generală  Fundamente de inginerie mecanică
 Cultură și civilizație  Grafică tehnică asistată de calculator
 Limbi străine  Limbi străine
 Educație fizică  Educație fizică

Anul II - Inginerie Chimică

Semestrul III Semestrul IV
Fundamente de inginerie electrică și electronică Microeconomie
Matematici asistate de calculator Hidrodinamică
Chimie organică I Chimie organică II
Chimie fizică I Biochimie
Chimie analitică II Electrochimie
Structura și proprietățile moleculelor Chimie fizică II
Calculul utiliajului chimic Chimie analitică instrumentală
Educație fizică Educație fizică

Anul III - CISOPC

Semestrul V
Semestrul VI
 Management  Marketing
 Transfer termic  Transfer de masă
 Bazele tehnologiei chimice  Automatizarea proceselor chimice
 Cinetică chimică  Chimie fizică aplicată
 Reacțiile compușilor organici  Procese fundamentale în sinteza organică

 Disc.opțională I:

Analiză și control / Metode spectroscopice și cromatografice

 Disc.opțională III:

Procesarea hidrocarburilor / Intermediari în industria organică

 Disc.opțională II:

Chimia compușilor naturali Carbochimie

 Disc.opțională IV:

Chimia și fizica polimerilor/ Știința polimerilor
 Practică  Practică

Anul IV - CISOPC

Semestrul VII
Semestrul VIII

 Disc.opțională V:Coroziune și protecție anticorozivă

/ Surse electrochimice de putere

 Disc.opțională VIII:

IRC și utilaje specifice / Explozivi și propelanți
 Reactoare în industria chimică  Proiectare asistată
 Optimizarea proceselor chimice

 Disc.opțională IX: Reactivitate chimică și activitate biologică

/ Mecanisme de reacție
 Comunicare

 Disc.opțională X:

Coloranți și antidăunători / Adjuvanți pentru pielărie și textile

 Disc.opțională VI: Medicamente de sinteză

/ Produse de biosinteză
 Elaborare proiect de diplomă
 Tehnologie chimică organică  Examen de diplomă

 Disc.opțională VII:

Tehnologia și prelucrarea polimerilor / Polimeri și polimeri biocompatibili
 

 

tempobet
Tablet Servisi