Domeniul de licenta: Ingineria Produselor Alimentare

Anul I - Inginerie Produselor Alimentare

Semestrul I Semestrul II
 Algebră și geometrie  Fizică
 Politici și strategii globale de securitate alimentară Analiză matematică
 Chimie anorganică  Chimie organică I
 Utilizarea și programarea calculatoarelor Principiile nutriției umane
 Chimie generală  Fundamente de inginerie mecanică
 Cultură și civilizație  Principii de conservare în industria alimentară
 Limbi străine (engleză, franceză)  Microbiologie generală
 Educație fizică  Limbi străine (engleză, franceză)
   Educație fizică

 

Anul II - Inginerie Produselor Alimentare

Semestrul III Semestrul IV
Fundamente de inginerie electrică și electronică Microeconomie
Controlul statistic al alimentelor Operații unitare în industria alimentară I
Chimie organică II Chimie analitică instrumentală
Chimie fizică I Biochimie
Chimia alimentelor Electrochimie și coroziune în industria alimentară
Chimie analitică Chimie fizică II
Microbiologia produselor alimentare Biotehnologii în industria alimentară
Educație fizică Educație fizică

 

Anul III - CEPA

Semestrul V
Semestrul VI
 Management  Marketing
 Operații unitare în industria alimentara II  Utilaje în industria alimentară
 Tehnologii generale în industria alimentară I  Automatizări și optimizări în industria alimentară
 Aditivi și ingrediente în industria alimentară  Controlul sanitar-veterinar și siguranța alimentelor
 Biochimie aplicată  Tehnologii generale în industria alimentară II
 Disc. opțională I: Chimie fizică aplicată / Chimie coloidală  Disc. opțională III:Metode cromatografice de analiză a alimentelor / Analiză și control prin metode cromatografice
 Disc. opțională II: Chimia compușilor naturali / Compuși identic naturali  Disc. opțională IV: Metode spetroscopice pentr controlul produselor alimentare / Analiză și control prin metode spetrofotometrice
 Practică  Practică

 

Anul IV - CEPA

Semestrul VII
Semestrul VIII
 Disc. opțională V:Control fitosanitar / Controlul contaminării produselor alimentare  Disc. opțională VIII:Alimente modificate genetic / Controlul falsurilor alimentare
 Analiză microbiologică  Managementul calității alimentelor
 Analiză senzorială  Disc. opțională IX:Proiectare și control asistate / Software pentru proiectarea sistemelor industriale
 Comunicare  Disc. opțională X:Principiile nutriției umane / Alimente funcționale
 Disc. opțională VI:Legislație și protecția consumatorilor / Legislație internațională  Elaborare proiect de diplomă
 Inocuitatea produselor alimentare  Examen diplomă
 Disc. opțională VII: Tehnologii fermentative / Tehnologii extractive  
   
tempobet
Tablet Servisi