Centrul de Cercetare pentru Materiale Anorganice si Energii Alternative - MAEA funcționează în cadrul Departamentului de Chimie Aplicată și Ingineria Compușilor Anorganici și a Mediului. Prin direcțiile de cercetare și infrastructura disponibilă centrul de cercetare MAEA abordează teme de actualitate din zona materialelor anorganice și energiilor alternative.

 https://eertis.eu/errf-2300-000l-1380

 1. Membri
 • Ianoș Robert
 • Păcurariu Cornelia
 • Vaszilcsin Nicolae
 • Kellenberger Andrea
 • Duţeanu Narcis
 • Lazău Radu
 • Vodă Raluca
 • Dan Mircea
 • Vancea Cosmin
 • Laţia Adina
 • Jurca Marius
 • Rus Cristiana
 • Barta Beatrix
 • Muntean Eliza
 • Căpraru Aylin
 • Bălășoiu Adriana
 • Enache Andreea
 • Duca Delia
 • Craia Joldeș Victor Daniel
 • Linul Petrică Andrei
 • Lăboșel Mihaela Alexandra
 • Păcurariu Ștefan Adrian
 • Vidinaru Andreea Zvezdana
 • Udrea Ioan Alexandru

Director:  Prof. dr. ing. Robert IANOȘ

Email:  Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.

Telefon: 0256-404167

 

 1. Direcții de cercetare
 • Utilizarea metodei combustiei în sinteza unor (nano)materiale oxidice, cu proprietăți reglabile,
 • Materiale cu reflectanță solară ridicată și pelicule termoreflexive,
 • Luminofori și marcaje de siguranță, pigmenți termorezistenți,
 • Materiale oxidice cu proprietăți magnetice și electrice,
 • Sisteme electrochimice de energie. Electroliza apei. Determinarea rezistentei la coroziune a plăcilor bipolare din componenta electrolizoarelor pentru electroliza apei.
 • Dezvoltarea si testarea de materiale cu proprietăți electrocatalitice pentru procese de interes (reacția de degajare a hidrogenului, oxidarea anodica a sulfitului)
 • Studii de coroziune a metalelor si aliajelor. Inhibitori de coroziune din medicamente expirate
 • Dezvoltarea de noi sisteme oxidice pentru configurații noi de catozi cu aplicații în baterii reîncărcabile cu litiu.
 • Dezvoltarea de noi metode pentru obținerea de materiale inovative nanostructurate multifuncționale cu proprietăți catalitice, electrochimice, etc.
 • Sinteza de noi compuşi coordinativi, prin oxidarea poliolilor cu oxidanţi oxoanioni ai metalelor de tip d, ca precursori de nanomateriale.
 • Valorificarea unor deșeuri industriale inertizate în matrici ceramice vitroase.

 

 1. Servicii de cercetare
 • Analize termice (TG, DSC): studiul comportării termice a probelor.
 • Înregistrarea izotermelor de adsorbție-desorbție de azot, măsurarea suprafeței specifice BET, calculul dimensiunii, volumului și distribuției porilor.
 • Spectroscopie de reflexie difuză: înregistrarea spectrelor de reflexie/absorbție, caracterizare colorimetrică, măsurători CIEL*a*b*, diferențe de culoare.
 • Analize FT-IR.
 • Aplicarea automată a peliculelor pe suport metalic sau carton, în straturi de grosime ajustabilă.
 • Măsurarea grosimii peliculelor aplicate pe suport feros sau neferos.
 • Teste de coroziune,
 • Determinarea vitezei de coroziune a metalelor și aliajelor,
 • Determinarea conductanței și pH-ului soluțiilor,
 • Microscopie optică.

 

 1. Infrastructura de cercetare disponibilă
 • Analiză termică (TG-DSC, STA 449C-NETZSCH),
 • Adsorbție-desorbție de azot (ASAP 2020-MICROMERITICS),
 • Spectroscopie de reflexie difuză (DRS, UV-VIS CARY 300 Bio-VARIAN),
 • Spectroscopie FT-IR (Prestige 21-SHIMADZU),
 • Cuptoare electrice cu atmosferă controlată (NABERTHERM, 1200 – 1700 °C),
 • Cuptor cu microunde (SAMSUNG),
 • Presă hidraulică (MAASSEN GmbH),
 • Cuiburi electrice cu încălzire și agitare magnetică (WITEG),
 • Plită vitroceramică cu agitare magnetică (SI analytics, SLR Lab Stirrer),
 • Aplicator automat (BEVS 1811/1),
 • Lampă UV 254-365 (Vilbert Lourmat)
 • Aparat măsurare grosime peliculă (BYK, byko-test 8500 premium Fe/NFe),
 • Moara planetară (FRITSCH Pulverisette),
 • Dezintegrator cu ultrasunete (QSonica, Q700),
 • Agitator mecanic (IKA, T18 digital ULTRA TURRAX),
 • Baie cu ultrasunete (WITEG),
 • Etuvă (RAYPA),
 • Densimetru (Anton Paar DMA35),
 • pH-metru (Mettler Toledo),
 • Potentiostat Autolab 302N,
 • Potentiostat PARSTAT 2273,
 • Potentiostat Autolab128N,
 • Potentiostat BioLogics SP150.

 

 1. Contracte de cercetare derulate în perioada 2020-2022.
 2. Radu Lazău: 2020 – 2022: Smart phosphorescent pigments for persistent glow-in-the-dark safety markings (UEFISCDI, approx. 120.000 €), PED 325/ 03.08.2020.
 3. Kellenberger Andrea: PN-III-P3-3.6-H2020-2020-0049: Nou design modular al electrolizorului pentru tehnologia PEM de electroliză a apei la presiune ridicată cu o gamă largă de operare şi cost redus, (Premierea participării la HORIZON 2020, 12600 euro) contract de finanţare nr. 17 / 2021,
 4. Raluca Vodă: 02.2019 – 31.07.2020: Designul unei platforme multifuncționale bazată pe nanocompozite cu aplicații de mediu și sensing  (Universitatea Politehnica Timișoara, 47600 RON), Grant de cercetare pentru stimularea tinerilor cercetători din cadrul universităţilor ARUT – GNaC–2018, GNaC2018ARUT-167 nr. 1350/2019.
 5. Kellenberger Andrea: 2018 – 2021: Novel modular stack design for high pressure PEM water electrolyzer technology with wide operation range and reduced cost – PRETZEL (HORIZON 2020, 170250 Euro), nr. 779478 / 2018.

 

 1. Articole publicate în reviste cotate ISI în perioada 2020-2022.
 2. Lazău, R. Ianoș, C. Păcurariu, A. Căpraru, Comparative study on SrAl2O4 formation using different approaches, Ceramics International, 48, 13271-13276, 2022.
 3. Vancea, G. Moșoarca, S. Popa, A sustainable solution to obtain P-K-Mn glass fertilizers from cheap and readily available wastes, International Journal of Environmental Research and Public Health, 18, 685, 2021.
 4. A. Nistor, S.G. Muntean, R. Ianoș, R. Racoviceanu, C. Ianași, L. Cseh, Adsorption of anionic dyes from wastewater onto magnetic nanocomposite powders synthesized by combustion method, Applied Sciences (Switzerland), 11, 19, art. no. 9236, 2021.
 5. Dumitru (Vodă), S. Negrea, C. Păcurariu, A. Surdu, A. Ianculescu, A. Pop, F. Manea, CuBi2O4 synthesis, characterization and application in sensitive amperometric/voltammetric detection of amoxicillin in aqueous solutions, Nanomaterials, 11, 3, art. no. 740, 1-16, 2021.
 6. Grad, M. Ciopec, A. Negrea, N. Duteanu, P. Negrea, R. Dumitru (Vodă), Evaluation of Performance of Functionalized Amberlite XAD7 with Dibenzo-18-Crown Ether-6 for Palladium Recovery, Materials (Basel), 20, 14, 4, 1003, 2021.
 7. Căpraru, E.A. Moacă, C. Păcurariu, R. Ianoş, R. Lazău, L. Barbu-Tudoran, Development and characterization of magnetic iron oxide nanoparticles using microwave for the combustion reaction ignition, as possible candidates for biomedical applications, Powder Technology, 394, 1026-1038, 2021.
 8. Popa, M.S. Milea, S. Boran, S.V. Nițu, G.E. Moșoarcă, C. Vancea, R.I. Lazău, Rapid adulteration detection of cold pressed oils with their refined versions by UV–Vis spectroscopy, Scientific Reports, 10, 1, art. no. 16100, 2020.
 9. Kellenberger, D. Duca, N. Vaszilcsin, C.M. Crăciunescu, Electrochemical Evaluation of Niobium Corrosion Resistance in Simulated Anodic PEM Electrolyzer Environment, International Journal of Electrochemical Science, 15, 11, 10664-10673, 2020.
 10. Kellenberger, D. Ambros, N. Plesu, Polyaniline Nanofibers Modified Ni Electrodes for Electrochemical Hydrogen Production, International Journal of Electrochemical Science, 15, 10, 8536-8551, 2020.
 11. Kellenberger, R. Gavrila, N. Plesu, Activated multi-walled carbon nanotubes for electrochemical detection of dopamine in the presence of ascorbic and uric acid, Studia Universitatis Babes Bolyai, Chemia, 65, IV, 35-52, 2020.
 12. E. Rădulescu-Grad, A. Visa, M.S. Milea, R.I. Lazău, S. Popa, S. Funar-Timofei, Synthesis, spectral characterization, and theoretical investigations of a new azo-stilbene dye for acrylic resins, Journal of Molecular Structure, 1217, art. no. 128380, 2020.
 13. Vlase, M. Codruţa, G. Vlase, R. Lazău, T. Vlase, Comparative analyses of Roman mortars belonging to different ancient periods from Drobeta-Turnu Severin region, Journal of Thermal Analysis and Calorimetry, 141, 3, 991-998, 2020.
 14. Nicola, O. Costişor, M. Ciopec, A. Negrea, R. Lazău, C. Ianăşi, E.-M. Picioruş, A. Len, L. Almásy, E.I. Szerb, A.-M. Putz, Silica-coated magnetic nanocomposites for Pb2+ removal from aqueous solution, Applied Sciences (Switzerland), 10, 8, art. no. 2726, 2020.
 15. Nicola, O. Costişor, S.-G. Muntean, M.A. Nistor, A.-M. Putz, C. Ianăşi, R. Lazău, L. Almásy, L. Săcărescu, Mesoporous magnetic nanocomposites: a promising adsorbent for the removal of dyes from aqueous solutions, Journal of Porous Materials, 27, 2, 413-428, 2020.
 16. Iftode, R. Racoviceanu, R. Susan, D. Marti, I. Pinzaru, R. Lazau, M. Susan, A. Gheorghisor, C. Soica, C. Trandafirescu, Fluconazole-beta-cyclodextrin inclusion complexes. Preparation and characterization in solid state, Revista de Chimie, 71, 3, 325-334, 2020.
 17. Dumitru (Vodă), S. Negrea, A. Ianculescu, C. Păcurariu, B. Vasile, A. Surdu, F. Manea, Lanthanum Ferrite Ceramic Powders: Synthesis, Characterization and Electrochemical Detection Application, Materials, 13, 9, 2061, 2020.
 18. Ardean, M. Ciopec, C.M. Davidescu, P. Negrea, R. Vodă, Kinetics and Thermodynamics Studies for Cadmium (II) Adsorption onto Functionalized Chitosan with Hexa-Decyl-Trimethyl-Ammonium Chloride, Materials, 13, 23, 5552, 2020.
tempobet
Tablet Servisi