Informatii generale

1. STRATEGIA CERCETĂRII CENTRULUI MAEA, PENTRU ANUL UNIVERSITAR 2014 - 2015

Strategia centrului MAEA se bazează pe strategia Universităţii Politehnica din Timişoara şi a Facultăţii de Chimie Industrială şi Ingineria Mediului, respectiv a departamentului CAICAM din care face parte.

Principalele obiective strategice privind cercetarea ştiinţifică în cadrul centrului de cercetare MAEA, activităţile şi indicatorii de performanţă în atingerea obictivelor sunt prezentate în continuare

Obiectivul strategic 1

Stabilirea domeniilor prioritare de cercetare în cadrul centrului MAEA, în acord cu preocupările departamentului CAICAM.

Activităţi:

 

 • Urmărirea permanentă a ariilor tematice abordate în domeniul cercetării ştiinţifice la nivel european şi internaţional;
 • Identificarea domeniilor de excelenţă ale personalului academic din cadrul departamentului.

 

 

Indicatori de performanţă în atingerea obiectivului:

 

 • Numărul de proiecte de cercetare-dezvoltare finanţate de către organisme naţionale şi internaţionale;
 • Numărul de citări a lucrărilor ştiinţifice ale cadrelor didactice.

Obiectivul strategic 2

 

Creşterea vizibilităţii cercetării şi a prestigiului cadrelor didactice din cadrul centrului MAEA, prin stabilirea unor indicatori de performanţă în cercetare în acord cu standardele internaţionale.

 

Activităţi:

 

 • Dezvoltarea cooperării ştiinţifice cu instiute de învăţământ şi de cercetare de prestigiu din ţară şi străinătate;
 • Dezvoltarea cooperării ştiinţifice cu sectorul productiv;
 • Publicarea de articole în reviste naţionale şi mai ales internaţionale cotate ISI, cu factor de impact ridicat;
 • Publicarea de cărţi în edituri recunoscute, din ţară şi străinătate;
 • Elaborarea de brevete de invenţie;
 • Participarea cadrelor didactice din cadrul departamentului în colectivele editoriale ale unor reviste naţionale şi internaţionale.

Obiectivul strategic 3

Dezvoltarea resursei umane.

 

Activităţi:

 

 • Atragerea tinerilor cercetători cu doctorat, în programe postdoctorale;
 • Atragerea de doctoranzi în cadrul şcolii doctorale;
 • Realizarea de teze de doctorat în co-tutelă în parteneriate cu universităţi de prestigiu din străinătate;
 • Participarea doctoranzilor şi a tinerelor cadre didactice la manifestări stiinţifice naţionale şi internaţionale;

 

 

Indicatori de performanţă în atingerea obiectivului:

 • Numărul de doctori, doctoranzi şi studenţi din ciclul de master angrenaţi în activităţi de cercetare;
 • Numărul tezelor de doctorat finalizate în cadrul activităţilor de cercetare
 • Numărul de doctoranzi şi cadre didactice tinere care participă la manifestări ştiinţifice naţionale şi internaţionale.

Teme de cercetare

 

Proiecte:

 

 • Proiect PN-II-RU-TE-2011, 18/05.10.2011”Solutii inovative în domeniul obtinerii nanopulberilor ceramice cu suprafată specifică ridicată prin metoda combustiei” (2011-2014)
 • Proiect PCE – IDEI nr. 77 / 02.09.2013 “Nou concept de fabricare a electrozilor conductori, transparenti si flexibili, pe baza de nanofibre de argint/polianilina pentru celule solare” (2013-2016)
 • Proiect ERA NET,  BS 7-046 / 2011 “Producerea hidrogenului din apa Marii Negre cu ajutorul pilelor de combustie cu sulfură - HYSUFCEL” (2011 – 2014)

 

Teme de doctorat:

 • Drd. Ing. Istratie Roxana: “Materiale avansate obtinute prin metode neconventionale cu aplicatii in industrie si protectia mediului”
 • Drd. Ing. Muntean Eliza-Cornelia:  „Materiale destinate unor acoperiri inteligente si protectiei mediului ”
 • Drd. Ing. Muntean Roxana: „Depunerea electrochimica a aliajelor Ni-Zn
 • Drd. Ing. Cretu Raluca: „Intensificarea reactiei de degajare a hidrogenului prin cataliza cu vectori de protoni”
 • Drd. Ing. Vancea Cosmin: „Noi solutii de imobilizare a unor deseuri industriale în matrici vitroase

 

Teme de cercetare postdoctorat:

 

 • Dr. Ing. Băbută Roxana: Sinteza si caracterizarea unor materiale cu proprietăti dirijate destinate proceselor de adsorbtie a unor poluanti din apele uzate”
 • Dr. Ing. Bănică Radu: Fabricarea celulelor solare pe bază de microjoncţiuni semiconductoare”Dr. Ing. Iacob Adriana:Catozi bifuncţionali pentru degajarea catodică a hidrogenului
 • Dr. Ing. Jakab Agnes: ”Intensificarea reactiei catodice de degajare a hidrogenului prin cataliza cu vectori de protoni”

 

2. STRUCTURA ACTUALA DE CONDUCERE A CENTRULUI DE CERCETARE

 

Director – Prof. Dr. ing. Robert IANOS

 

tempobet
Tablet Servisi
izmir escort ankara escort bayan escort izmit escort mersin escort bartın escort yalova escort samsun escort

Manisa escort Tekirdağ escort Isparta escort Afyon escort Çanakkale escort Trabzon escort Van escort Yalova escort Kastamonu escort Kırklareli escort Burdur escort Aksaray escort Kars escort Manavgat escort Adıyaman escort Şanlıurfa escort Adana escort Adapazarı escort Afşin escort Adana mutlu son İstanbul masaj salonu İzmir escort Eskişehir escort Denizli escort