Regulament-cadru ORDINUL nr. 4.156 din 27 aprilie 2020, publicat în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 381 din 12 mai 2020

 

Informații privind eliberarea actelor de studii

Informații privind eliberarea duplicatelor

Formulare:

-pentru eliberarea actelor de studii în original:

  • Cerere pentru eliberarea diplomei şi foii matricole / suplimentului la diplomă (Tip AS1)
  • Cerere pentru eliberarea foii matricole sau a duplicatului de foaie matricolă / supliment la diplomă (Tip AS2)
  • Cerere pentru eliberarea programei analitice (Tip AS3)
  • Cerere pentru eliberarea situaţiei şcolare (Tip AS4)
  • Cerere pentru eliberarea adeverinţei (Tip AS5)
  • Cerere pentru întocmirea şi eliberarea diplomei şi suplimentului la diplomă în regim de urgenţă (Tip AS7)

-pentru eliberarea duplicatelor:

  • Cerere pentru întocmirea şi eliberarea duplicatului de diplomă (Tip AS6)
tempobet
Tablet Servisi