Anul 1920 a însemnat începutul învăţământului universitar în Banat prin înfiinţarea Şcolii Politehnice din Timişoara cu prima ei facultate cea de Electromecanică. Anii au trecut şi rând pe rând alte facultăţi vin să complec­teze salba de facultăţi tehnice a Politehnicii timişorene. Mai întâi se înfiinţează Facultatea de Construcţii în anul 1945 şi la scurt timp va apărea în 1948 Facultatea de Chimie Industrială.

Profesor dr. Coriolan Drăgulescu, fost cadru didactic al Facultăţii de Chimie din Cluj, aflată în refugiu la Timişoara în perioada 1940-1944 părăseşte această facultate atunci când ea s-a reîntors în oraşul de origine. El devine cadru didactic al Facultăţii de Agronomie, nou înfiinţată în cadrul Politehnicii din Timişoara, unde este numit profesor titular la catedra de Chimie Agricolă şi Alimentaţie începând din noiembrie 1945.

În calitate de membru al corpului didactic al Politehnicii timişorene are un gând pe care îl urmăreşte neabătut mai bine de trei ani şi anume acela de a înfiinţa în cadrul şcolii superioare de învăţământ din Timişoara o şcoală de inginerie chimică, imperios necesară pentru nevoile unităţilor industriale din partea de vest a ţării noastre. Avându-l alături pe distinsul om de ştiinţă prof.dr. Ilie Murgulescu, rector al Politehnicii din Timişoara din acea vreme, chimist remarcabil al ştiinţei româneşti, începe demersurile pentru traducerea în viaţă a acestei idei.

Aşa cum prezenţa Operei din Cluj, în timpul refugiului vremelnic la Timişoara, a dezvoltat gustul timişorenilor pentru muzica de operă şi s-a materializat prin înfiinţarea Operei de Stat din Timişoara, tot astfel prezenţa facultăţii cu profil chimic a Universităţii din Cluj a fost un imbold pentru neobositul dascăl bănăţean Coriolan Drăgulescu pentru a pune piatra de temelie a învăţământului chimic în Politehnica din Timişoara.

Consiliul Profesoral Unit şi Senatul Politehnicii din Timişoara, în şedinţa din 18 februarie 1948, au hotărât printr-un amplu Memoriu, să solicite înfiinţarea în oraşul Timişoara a Facultăţii de Chimie Industrială. Memoriul prezintă situaţia reală a cadrelor didactice prezente în Institut şi care puteau asigura de la început pregătirea generală, comună formaţiei de ingineri prin patru catedre şi şase conferinţe, care urmau a preda cursuri comune la toate facultăţile Politehnicii. Se cerea totodată înfiinţarea a patru catedre noi, de Chimie anorganică şi analitică, de Chimie organică, de Chimie tehnologică anorganică şi de Chimie tehnologică organică, precum şi a trei conferinţe. Noua facultate urma să utilizeze la început laboratoarele de chimie generală şi de fizică existente.

După foarte multe greutăţii, inerente acelor ani, odată cu reforma învăţământului din 1948, apare Decretul de înfiinţare a noii Facultăţi de Chimie Industrială în partea de vest a ţării.

 Prin Decretul Prezidenţial nr. 161 din 22 iulie 1948 al Prezidiului Marii Adunări Naţionale, pe baza deciziei nr. 1 111 din 1948 a Consiliului de Miniştri, se înfiinţează Facultatea de Chimie Industrială la Politehnica din Timişoara.

 Decretul semnat de C.I. Parhon şi Gh. Vasilichi, din partea Ministerului Învăţământului Public, a apărut în Monitorul Oficial nr. 168 din 23 iulie 1948, fixând astfel data la care Facultatea a luat legal fiinţă.

Volum aniversar

Prezentare aniversare "Șapte decenii de Chimie Industrială în Timișoara"

 

tempobet
Tablet Servisi