Admitere on line - sesiunea iulie 2020

Rezultate preliminare interval 1

Produse de sinteză organică fină, semisinteză și naturale /Controlul și Avizarea Produselor Alimentare *:

 • -Locuri fără taxă alocate - 32
  -Locuri cu taxă alocate - 15

Beneficii pentru studenti

  Calendar admitere:

Interval 1

 • inscriere candidați: 02 iulie - 09 iulie 2020
 • interviu: 10 iulie 2020
 • confirmări: 13 iulie - 14 iulie 2020

Interval 2

 • inscriere candidați: 02 iulie - 23 iulie 2020
 • interviu: 24 iulie 2020
 • confirmări: 27 iulie - 28 iulie 2020

    Componenţa dosarului de înscriere:

 • diploma de licenţă sau diploma echivalentă, în original (provizoriu, se acceptă şi copii legalizate); pentru absolvenţii promoţiei 2020 se acceptă Adeverinţa substitut în original;
 • foaia matricolă cu notele obţinute pe parcursul facultăţii;
 • diplomă de bacalaureat, copie;
 • foaia matricolă cu notele obţinute pe parcursul liceului;
 • certificatul de naştere, în copie legalizată;
 • adeverinţă medicală din care să rezulte aptitudinea medicală pentru domeniile la care se înscrie candidatul;
 • trei fotografii color tip diplomă;
 • carte de identitate, copie;
 • acte pentru scutirea de taxa de înscriere (conform Metodologiei UPT);
 • în cazul candidaţilor care au absolvit facultatea înainte de 2020, declaraţie pe proprie răspundere autentificată de un notariat privind nefinanţarea/finanţarea anterioară de la bugetul statului român pentru urmarea de studii universitare de master;
 • cerere tip ce se completează la depunerea dosarului.

Taxe concurs de admitere master: AICI

Informaţii suplimentare: AICI

Posibilitate sustinere interviu de la distanţă

tempobet
Tablet Servisi