Admitere MASTER 2017
Master profesional: Tehnici Poligrafice

Noutăți

a. Conturile se creează automat in urma admiterii.
b. Pentru orice alte situații (înmatriculări ulterioare, omisiuni), studenții trebuie sa se prezinte la doamna secretar șef a Facultății de Chimie Industrială și Ingineria Mediului - Doamna Ing. Mariana MOCANU

Se demarează acțiunea de încasare a taxelor pentru semestrul I an universitar 2016/2017.

Plata taxelor aferente semestrului I se va face in perioada 07.11.2016-16.12.2016. În caz de neplată în termenul stabilit acestea se transformă în taxe restante.