Tip concurs de admitere: CONCURS DE DOSARE  (Media de admitere = media de la bacalaureat)

CALENDAR - LICENȚĂcA

Înscriere candidaţi: 06.07.2021 - 19.07.2021, ora 14.00 (online)
12.07.2021 - 19.07.2021, ora 9:00 - 16.00                                           (fizic: 
Timișoara, bd-ul Vasile Parvan, nr, 6, etaj 2, sala B18. )
Concurs de dosare: 19.07.2021
Rezultatele concursului: 19.07.2021, ora 20.00
Confirmări Runda I: 20.07.2021, ora 10.00 - 21.07.2020, ora 16.00
Afişare Runda II: 21.07.2021, ora 19.00
Confirmări Runda II: 22.07.2021, ora 10.00 - 23.07.2021, ora 12.00
Afişare Runda III: 23.07.2021, ora 14.00
Confirmări Runda III: 23.07.2021, orele 14.00 - 18.00
Rezultatele finale: 23.07.2021, ora 20.00

 

 Numărul de locuri Licență - 2021

 
Nr. crt. Domeniul locuri fără taxă locuri cu taxă
1 Inginerie Chimică 55 25
2 Ingineria Mediului 30 20
3 Ingineria Produselor Alimentare 30 12
  TOTAL 115 57

Condiții de admitere fără concurs 

Taxe aferente concursului de admitere (Taxe admitere)

 • taxa de înscriere: 100 lei – se achită la înscriere,
 • taxa de confirmare: 100 lei – se achită după afișarea rezultatelor, la confirmare.

Acte necesare la dosarul de înscriere:

 A. Candidaţi cu bacalaureatul promovat în anul 2021

 1. Fişa de înscriere (se va completa online la înscriere: http://admitere.upt.ro/). Ghid pentru înscrierea la admitere online - ENROLL - licență
 2. Diploma de bacalaureat sau diplomă echivalentă, în original. Provizoriu se acceptă adeverinţă substitut de diplomă sau copii legalizate după aceasta sau după diplomă, dar, în etapa de confirmări programată imediat după afișarea rezultatelor, neprezentarea diplomei de bacalaureat în original conduce la descalificarea celor în cauză de la formele de învățământ fără taxă.
 3. Copie după foaia matricolă cu notele obținute pe parcursul liceului (copia  va  fi autentificată de comisia de admitere a facultăţii).
 4. Copie certificat de naştere.
 5. Copie carte de identitate.
 6. Adeverinţă medicală.
 7. 4 fotografii color tip diplomă.
 8. Dovada achitării taxei de înscriere (chitanţă ce se obține la fața locului).
 9. Acte scutire taxă de înscriere*(după caz, cf. art. 24 din Metodologie admitere https://www.upt.ro/Informatii_admitere-licenta_1536_ro.html).
 10. Dosar plic

 

B.Candidaţi bacalaureaţi / studenţi / licenţiaţi / cu bacalaureatul promovat înainte de 2021

1–10 Conform celor de la punctul A
11. Adeverinţă de student şi foaia matricolă parţială (candidaţi deja studenţi).
12. Diplomă de licenţă şi foaie matricolă –original / copie legalizată / autentificată de comisia de admitere a facultăţii (candidaţi licențiați).
13. Declaraţie notarială privind nefinanţarea/finanţarea anterioară de la bugetul statului (candidaţii studenţii vor preciza universitatea/facultatea şi numărul semestrelor finanţate; candidaţii bacalaureaţi înainte de 2020 vor preciza că nu au deţinut calitatea de student).

* Acte scutire taxă de înscriere

 • Candidaţi orfani de ambii părinţi - Copii legalizate după certificatele de deces ale părinţilor;
 • Candidaţi care provin de la o casă de copii – Adeverinţă de la casa de copii;
 • Candidaţi orfani de un părinte decedat în Revoluţia din Decembrie 1989 – Copie legalizată a certificatului de deces al părintelui;
 • Candidaţi care au fost răniţi în Revoluţia din Decembrie 1989 –Copie legalizată după certificatul medical sau după un alt act cu valabilitate legală;
 • Candidaţi al căror părinte sau susţinător legal este angajat în sectorul învăţământ bugetar  - Adeverinţă de la locul demuncă al părintelui;
 • Angajaţi ai UPT - Adeverinţa de angajat al UPT

 Alte informații (centre de admitere, achitarea taxelor, categorii de candidați): https://www.upt.ro/Informatii_admitere-licenta_1536_ro.html

tempobet
Tablet Servisi
izmir escort ankara escort bayan escort izmit escort mersin escort bartın escort yalova escort samsun escort

Manisa escort Tekirdağ escort Isparta escort Afyon escort Çanakkale escort Trabzon escort Van escort Yalova escort Kastamonu escort Kırklareli escort Burdur escort Aksaray escort Kars escort Manavgat escort Adıyaman escort Şanlıurfa escort Adana escort Adapazarı escort Afşin escort Adana mutlu son İstanbul masaj salonu İzmir escort Eskişehir escort Denizli escort