PN-III-P3-3.6-H2020-2020-0049
Premierea participării la ORIZONT 2020
COD PROIECT: PN-III-P3-3.6-H2020-2020-0049, NUMĂR CONTRACT 17 ⁄ 2021

TITLUL PROIECTULUI: Nou design modular al electrolizorului pentru tehnologia PEM de electroliză a apei la presiune ridicată cu o gamă largă de operare şi cost redus

COORDONATOR: Universitatea Politehnica Timişoara
DIRECTOR PROIECT: Conf.dr.ing. Andrea Kellenberger

BUDGET: 62.160 RON
DATA ÎNCEPERII: 01/01/2021
DATA FINALIZĂRII: 30/06/2021


REZUMATUL PROIECTULUI
Strategiile elaborate pe plan mondial, în special în ţările UE, prevăd creşterea ponderii hidrogenului obţinut prin electroliza apei. În vederea stimulării producţiei de hidrogen electrolitic se au în vedere următoarele concepte: reducerea cheltuielilor de capital şi a costurilor de operare a instalaţiilor de electroliză a apei, precum şi utilizarea pentru electroliză a excesului de energie electrică provenit din surse regenerabile. Combinarea celor două concepte poate conduce în final la scăderea semnificativă a costului pentru hidrogenul electrolitic. Astfel, cercetările finanţate prin programul HORIZON 2020, de către Fuel Cells and Hydrogen 2 Joint Undertaking, pe acţiunea FCH-02-1-2017: Game changer Water Electrolyzers (acţiuni de cercetare şi inovare) au avut drept obiectiv dezvoltarea unor electrolizoare cu membrană schimbătoare de protoni, cu potenţialul de a depăşi indicatorii cheie de performanţă în ceea ce priveşte costul, eficienţa, durata de viaţă şi operabilitatea, având ca efect direct reducerea cheltuielilor de capital şi a costurilor de operare a electrolizoarelor.

ECHIPA PROIECTULUI:
Director proiect: Conf.dr.ing. Andrea Kellenberger
Cercetători:
Prof.dr.ing. Nicolae Vaszilcsin
Prof.dr.ing. Corneliu Crăciunescu
S.l.dr.ing. Mircea Dan
Doctoranzi:
ing. Delia Duca
Tehnician:
Ing. Anuţa Serac

OBIECTIVE:
Principalele obiective ale proiectului se referă la identificarea direcţiilor de cercetare actuale în domeniul obţinerii hidrogenului prin electroliza apei, în vederea participării la noi proiecte de cercetare în competiţii lansate la nivelul UE. În plan ştiinţific, proiectul îşi propune realizarea şi testarea unor plăci bipolare confecţionate cupru, acoperit cu un strat rezistent la coroziune. În acest scop se va utiliza metoda magnetron-sputtering pentru aplicarea unui aliaj rezistent la coroziune.

ACTIVITĂŢI DESFĂŞURATE ÎN CADRUL PROIECTULUI:
Etapa 1 - Realizarea plăcilor bipolare din cupru acoperite cu un aliaj rezistent la coroziune
Act 1.1. Analiza strategiilor elaborate pe plan european referitoare la „Economia hidrogenului”
Act 1.2. Realizarea plăcilor bipolare din cupru acoperite cu un aliaj rezistent la coroziune, depus prin magnetron sputtering
Act 1.3. Testarea rezistenţei la coroziune a plăcilor bipolare din cupru acoperite cu un aliaj rezistent la coroziune
Act 1.4. Testarea plăcilor bipolare din cupru acoperite cu un aliaj rezistent la coroziune într-o celulă de electroliză
Act 1.5. Diseminarea rezultatelor prin publicare

REZULTATE:
Act. 1.1. Raport ştiinţific şi tehnic
Act. 1.2. Plăci bipolare din cupru acoperite cu un strat de aliaj rezistent la coroziune

Imagini fotografice ale straturilor protectoare depuse prin pulverizare pe substrat de Cu: (a) Ti-Ni; (b) Ti-Nb1; (c) Ti-Nb2.

Act. 1.3. Teste de coroziune în medii corozive care simulează compoziţia soluţiei din compartimentul anodic al unui electrolizor PEM în timpul funcţionării

 

Diagrame Evans ale straturilor protectoare depuse prin pulverizare pe substrat de Cu (a) şi ale substratului de Cu (b) în soluţie de H2SO4 0,05 M + 0,1 ppm F-.

Act. 1.4. Celulă de electroliză PEM pentru testarea plăcilor bipolare

Act. 1.5.
Participare la workshopul „Noi oportunități de finanțare a cercetării în cadrul Orizont Europa și experiențe de succes” - 09.04.2021 organizat de Universitatea Politehnica Timişoara în colaborare cu Ministerul Cercetării Inovării şi Digitalizării
Participare la workshopul: „Game Changer Proton Exchange Membrane (PEM) Water Electrolysers” – 17.06.2021 organizat de către proiectele PRETZEL şi NEPTUNE, în colaborare cu FCH-JU
Participare la webinarul “Anion Exchange Membrane Electrolysers (AEMEL)”- 06.07.2021 organizat de FCH-JU
Proiect de diplomă „Determinarea rezistenţei la coroziune a materialelor utilizate pentru fabricarea plăcilor bipolare din electrolizoarele cu membrană schimbătoare de protoni” student Ardeleanu Elena Gabriela 25.06.2021, coordonator conf.dr.ing. Andrea Kellenberger

tempobet
Tablet Servisi