Domeniul de licență: Ingineria Mediului

 în curs de completare

Anul I - Ingineria mediului Promoția 2023 - 2027

Semestrul 1

Semestrul 2

Algebră liniară, geometrie analitică și diferențială

Fizică

Știința materialelor

Analiză matematică

Chimie anorganică

Microbiologia mediului

Informatică aplicată

Chimie organică

Chimie general

Elemente de inginerie mecanică

Limbi moderne 1

Grafică asistată de calculator

Educație fizică și sport 1

Limbi moderne 2

Disc. Opțională I: Cultură și civilizație/Etică și integritate academică

Educație fizică și sport 2

 

Anul II - Ingineria mediului

Semestrul 3

Semestrul 4

Electrotehnică si electronică

Automatizarea proceselor tehnologice si biotehnologice

Teoria probabilităților și statistică matematică

Economie generală

Ecologie

Ingineria solului

Toxicologie

Chimie fizică 2 (Termodinamică aplicată și cinetică)

Investigarea factorilor de mediu

Chimie analitică și analiză instrumentală

Chimie fizică 1 (Structură și termodinamică)

Hidraulica mediului

Chimie analitică (Metode fizico-chimice de analiza)

Meteorologie, climatologie si hidrologie

Educație fizică și sport 3

Educație fizică și sport 4

 

  Anul III - Informatică aplicată în ingineria mediului

Semestrul 5

Semestrul 6

Management

Marketing

Analiza si sinteza proceselor tehnologice

Tehnologii cu impact redus asupra mediului

Chimia mediului

Utilaje și echipamente specifice în industria mediului

Tehnologia informației

Proiect tehnologic 1 (Utilaje și echipamente specifice în industria mediului)

Comunicare

Biotehnologii asistate de calculator

Disc. Opțională II: Elemente de electrochimie si coroziune/ Coroziune si protectie anticoroziva

Sisteme inteligente de depoluare (SOL)

Disc. Opțională III: Modelarea și simularea factorilor de mediu/ Transportul poluanților

Disc. Opțională IV: Ingineria apelor (subterane si de suprafata)/ Metode de separare a poluantilor (din apa)

Sisteme inteligente de depoluare (AER)

Disc. Opțională V: Fenomene de transfer și operații unitare/ Ingineria proceselor chimice și biologice

 

Practica 1 de domeniu

 

Practica 2 de specialitate

 

Anul IV - Informatică aplicată în ingineria mediului

Semestrul 7

Semestrul 8

Tehnologii de achizitie, monitorizare si diagnoza a mediului

Gestiunea integrată a deșeurilor

Prevenirea și controlul integrat al poluării

Disc. Opțională IX: Studii de bilanț și impact de mediu/ Legislația mediulu

SIG/GIS aplicat în ingineria mediului

Disc. Opțională X: Elaborarea și managementul proiectelor de mediu/ Ecoeficiență în sisteme industriale

Sisteme inteligente de depoluare (APA)

Disc. Opțională XI: Dezvoltare durabila/ Sisteme de management integrat al mediului

Proiect tehnologic 2 (Sisteme inteligente de depoluare (APA))

Practică 3 elaborare proiect de diplomă

Disc. Opțională VI: Sisteme de energii bazate pe biomasă/ Surse de energie

Elaborare proiect de diplomă

Disc. Opțională VII: Evaluarea impactului asupra mediului/ Impactul instalatiilor industriale asupra mediului

Examen de diploma

Disc. Opțională VIII: Sisteme tehnice pentru ecologizarea localitatilor/ Tehnologii de tratare si valorificare a deseurilor

 

 

 

tempobet
Tablet Servisi