Misiunea și obiectivele programului IMMI 

Plan de învățământ 2022-2024

Plan de învățământ 2021-2023

 

Fisa disciplinelor  2021-2023

Anul I - semestrul 1

      Controlul poluanților industriali

      Designul proceselor industriale 

      Chimia fizică a interfețelor

       Opțional 1: Audit și legislație de mediu / Management integrat calitate - mediu

       Etică și integritate academică

Anul I - semestrul 2

      Algoritmi și software pentru simularea proceselor

      Tehnologii avansate de tratare și epurare a apei

       Opțional 2: Metode spectroscopice de analiză / Metode moderne de analiză a factorilro de mediu

       Opțional 3: Managementul factorilor de mediu / Utilizarea inteligenței artificiale în conducerea proceselor

 Anul II - semestrul 3

        Tehnologii avansate în protecția mediului

        Managementul resurselor energetice

        Analiza de mediu a proceselor industriale

        Opțional 4: Managementul integrat al deșeurilor / Depozitarea ecologică a deșeurilor

 Anul II - semestrul 4

        Practică cercetare / profesională

        Elaborarea lucrării de disertație

tempobet
Tablet Servisi