Concursuri

Dosare depuse în 2019, în vederea obținerii unei gradații de merit:

1. S.l. dr. ing. Lavinia LUPA: CV, Grilă de autoevaluare pentru perioada ultimilor 5 ani, dovezi criteriul I, dovezi criteriul II, dovezi criteriul III

2. Cond. dr. ing. Adina NEGREA: CV, Grilă de autoevaluare pentru perioada ultimilor 5 ani, dovezi criteriul I, dovezi criteriul II, dovezi criteriul III

 

Dosare depuse în 2018, în vederea obținerii unei gradații de merit:

1. S.l. dr. ing. Mihaela CIOPEC: : CV, Grilă de autoevaluare pentru perioada ultimilor 5 ani, dovezi

 

Dosarele de concurs pot fi consultate la secretariatul departamentului.

Rezultatele etapei evaluare și ierarhizare la concursurilor pentru ocuparea posturilor didactice la departamentul CAICAM - an universitar 2017/2018

      Post 14 Conferențiar

      Post 30 Șef de lucrări

Rezultatele etapei evaluare și ierarhizare la concursurilor pentru ocuparea posturilor didactice la departamentul CAICAM - an universitar 2016/2017

      Post 11 Conferențiar

      Post 12 Conferențiar

      Post 29 Șef de lucrări