Anexa 2 - Cerere de acordare a bursei (document editabil)

          Depunere dosare: 25 noiembrie 2019 - 06 decembrie 2019 la Secretariatul Facultății de Chimie Industrială și Ingineria Mediului, birou 2B, b-dul Vasile Pârvan, nr.6, Timișoara

          Interviu: 09 decembrie 2019, ora 14:00

          Afișare rezultate: 10 decembrie 2019, ora 12:00

           Rezultatele competiției pot fi contestate în ziua urm[toare afișării lor. Contestația se depune la Secretariatul Facultății de Chimie Industrială și Ingineria Mediului, birou 2B, b-dul Vasile Pârvan, nr.6, Timișoara și va fi soluționată în maxim 24 de ore de la înregistrare. Hotărârea Comisiei de analizare a contestațiilor este definitivă. Lista câștigătorilor, semnată de toți membrii Comisiei, se afișează la avizierul facultății și electronic la adresa www.chim.upt.ro (site-ul facultății)

           Depunere contestatii:  11 decembrie 2019, în intervalul orar 08:00 - 16:00.

           Proces verbal întrunire comisie contestații

           Afișare rezultate finale: 12 decembrie 2019, ora 14:00

            Rezultate finale

 

  • Burse speciale destinată studenților masteranzi cu performanțe în activitatea de învățare și de cercetare
tempobet
Tablet Servisi