Admitere 2024
Facultatea de Inginerie Chimică, Biotehnologii și Protecția Mediului
Facultatea de Inginerie Chimică, Biotehnologii și Protecția Mediului

Facultate de Chimie Industrială și Ingineria Mediului  a fost înființată în anul 1948, prin Decretul Prezidențial nr. 161 din 22 iulie 1948 al Prezidiului Marii Adunări Naționale, pe baza deciziei nr. 1 111 din 1948 a Consiliului de Miniștri.

Din anul 2024 denumirea nouă este Facultatea de Inginerie Chimică, Biotehnologii și Protecția Mediului

În prezent, în facultate se organizează toate cele trei cicluri de studii universitare: ciclul I – studii universitare de licență; ciclul II – studii universitare de master și ciclul III – studii universitare de doctorat.

În cadrul ciclului de licență, domeniile și programele de studii funcționale sunt:

-    Domeniul Inginerie Chimică cu trei programe de studiu:

  • Ingineria și Informatica Proceselor Chimice și Biochimice
  • Chimia și Ingineria Substanțelor Organice, Petrochimie și Carbochimie;
  • Ingineria Substanțelor Anorganice și Protecția Mediului.

-    Domeniul Ingineria Mediului cu două programe de studiu:

  • Informatică Aplicată în Ingineria Mediului
  • Ingineria și Protecția Mediului în Industriei.

-    Domeniul Ingineria Produselor Alimentare cu programul de studiu:

  • Controlul și Expertiza Produselor Alimentare.

Programele de studii de masterat gestionate de Facultatea de Chimie Industrială și Ingineria Mediului se încadrează în domeniile: Inginerie Chimică și Ingineria Mediului.

În ceea ce privește activitatea de doctorat, 14 cadre didactice din facultate coordonează activități de doctorat în domeniile: Chimie, Inginerie Chimică, Ingineria Materialelor și Ingineria Mediului.

Galerie imagini

tempobet
Tablet Servisi